Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

RADON

RADON

Atoomnummer 86
Atoommassa (222) g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling
Dichtheid 9,96.10-3g.cm3 bij 20°C
Smeltpunt - 71 °C
Kookpunt - 62 °C
Vanderwaalstraal ? nm
Ionstraal
Isotopen 1 radioactieve
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d10 6s2 6p6
Energie eerste ionisatie 1037 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie V
Ontdekt In 1902 door Rutherford en Soddy

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Radon werd ontdekt door de Duitse scheikundige Friedrich Ernst Dorn in 1990, terwijl hij de ontbinding van radium aan het bestruderen was. Eerst werd het element niton genoemd, naar het Latijnse woord voor schijnsel, nitens, maar het staat bekend als radon sinds 1923. Momenteel wordt radon nog steeds verkregen door ontbinding van radium.

Bij kamertemperatuur is radon een kleurloos, geurloos, radioactief gas. De meest voorkomende vormen van radon ontstaan door alpha straling. Dit is meestal geen gevaarlijke radioactieve dreiging, omdat de alpha deeltjes die worden geproduceerd tijdens het proces makkelijk afgebroken kunnen worden. Echter, omdat radon een gas is wordt het makkelijk ingeademd en wordt levend weefsel direct blootgesteld aan de straling. Hoewel het een relatief kort halfwaardetijd heeft, kan het ontbinden tot vaste, radioactieve elementen met een langer halfwaardetijd die absorberen aan aerosolen en vervolgens ingeademd worden. Daarom maakt men zich zorgen om de hoeveelheid radon die aanwezig is in huizen. Radon komt in huizen terecht door ontbinding van radium, thorium of uranium en kan een heel verschillende samenstelling hebben per locatie.

De atmosfeer bevat gemiddeld 0.0000000000000000001% radon.

Wanneer het wordt afgekoeld tot het de vaste fase bereikt heeft gloeit radon geel op. Zodra de temperatuur afneemt gloeit radon oranje/ rood op.

Het meest stabiele radon isotoop, radon-222, heeft een halfwaardetijd van ongeveer 3,8 dagen. Het ontbindt in polonium-218 onder invloed van alpha straling.

Radon fluoride (RnF) is de enige radonverbinding die we kennen.

Gezondheidseffecten van radon

Radon komt in het milieu voornamelijk in gasvormige staat voor. Ten gevolge daarvan worden mensen voornamelijk door het inademen van lucht in aanraking met radon. Achtergrondgehaltes van radon zijn in de buitenlucht over het algemeen laag, maar binnen kunnen de bugehaltes in de lucht behoorlijk oplopen. In huizen, scholen en kantoren kunnen radongehaltes toenemen, omdat radon via scheuren in de funderingen en de kelders het gebouw binnenkomt.
Een aantal diepe putten die ons van drinkwater voorzien, kunnen ook radon bevatten. Als gevolg hiervan kunnen mensen zowel door het inademen van lucht als het drinken van water aan radon blootgesteld worden.
Radongehaltes in het drinkwater zijn behoorlijk hoog, maar doorgaans wordt radon snel in de lucht losgelaten wanneer het grondwater in oppervlaktewateren komt.
Het is bekend dat de blootstelling aan hoge concentraties radon via de ademhaling longziektes kan veroorzaken. Wanneer men voor langere tijd aan radon wordt blootgesteld, vergroot dit de kans op de ontwikkeling van longkanker. Radon kan alleen kanker veroorzaken als men er een aantal jaren aan wordt blootgesteld.
Radon radioactief zijn, maar het geeft weinig gammastraling af. Als een gevolg hiervan, is het niet waarschijnlijk dat er schadelijke effecten optreden wanneer men blootgesteld wordt aan radon zonder dat er sprake is van echt contact met radon.
Het is niet bekend of radon gezondheidseffecten kan veroorzaken bij andere organen dan de longen. Het effect van radon in dat in drinkwater en voedsel gevonden kan worden, is onbekend.

Milieu-effecten van radon

Radon is een radioactieve stof, die zelden van nature in het milieu voorkomt. De meeste radonmengsels die in het milieu gevonden worden, zijn afkomstig van menselijke activiteiten. Radon komt in de bodem terecht via uranium en fosfaatmijnen en via de verbranding van kool.
En deel van het radon dat zich in de bodem bevindt, verplaatst zich naar het oppervlak en komt via verdamping in de lucht terecht. In de lucht bindt radon zich aan stof en andere deeltjes. Radon kan zich ook naar beneden verplaatsen in de bodem en in het grondwater terecht komen. Het grootste deel blijft echter in de bodem achter. .
Radon heeft een radioactief halfwaardetijd van ongeveer 4 dagen. Dit betekent dat elke vier dagen de helft van een bepaalde hoeveelheid radon vervalt tot andere stoffen, die meestal minder schadelijk zijn.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved