Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Helium - He

Chemische eigenschappen van Helium - Gezondheidseffecten van Helium - Milieu-effecten van Helium

Atoomnummer 2 Helium - He
Atoommassa 4,00260 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling
Dichtheid 0,178.10 -3 g.cm -3 bij 20 °C
Smeltpunt - 272,2 (26 atm) °C
Kookpunt - 268,9 °C
Vanderwaalstraal 0,118 nm
Ionstraal
Isotopen 2
Elektronen Schil 1s 2
Energie eerste ionisatie 2372 kJ.mol -1
Ontdekt door: Sir Ramsey in 1895

Helium

Gasvormig element met het symbool He, atoomnummer 2 en molair gewicht van 4,0026 g/mol. Helium is een van de edelgassen uit groep VIII van het periodiek systeem der elementen. Helium is het op een na lichtste element dat we kennen. De meest belangrijke bronnen voor helium winning op de wereld zijn een aantal aardgasvelden in de VS.

Helium is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas. Het is van alle gassen het slechtst oplosbaar in water. Helium is het minst reactieve element en het vormt geen belangrijke chemische verbindingen. De dichtheid en viscositeit van helium zijn erg laag, maar de thermische geleidbaarheid en de calorische waarde zijn uitzonderlijk hoog. Helium kan omgesmolten worden, maar de condensatie temperatuur is de laagste van alle bekende elementen.

Toepassingen: Helium was het eerste gas dat werd gebruikt om luchtballonnen en luchtschepen mee te vullen. Het wordt tegenwoordig ook gebruikt voor hoogteonderzoek en meteorologische ballonnen. Helium vindt zijn voornaamste toepassing als inert beschermingsgas tijdens laswerkzaamheden. Helium is het meest bruikbaar bij lage temperaturen. Het is de enige koelvloeistof die temperaturen van beneden 15 Kelvin (-434 oF) kan bereiken. Deze extreem lage temperaturen vinden hun toepassing in de ontwikkeling van een supergeleidbare toestand, dat wil zeggen dat de weerstand tegen elektrische geleidbaarheid in een systeem bijna nul is. Andere toepassingen zijn het gebruik van helium als drukhouder in luchtschroeven van raketten, in helium/ zuurstof mengsels voor duikers, als werkzame stof in nucleaire reactoren die worden gekoeld door gas en als gasdrager tijdens chemische analyses als gaschromatografie.

Helium ontstaat in de aardkorst door natuurlijke radioactieve afbraak van zwaardere elementen. Het grootste gedeelte van het helium dat ontstaat migreert naar het aardoppervlak en verdampt naar de atmosfeer. Men denkt daarom wel dat de helium concentratie in de atmosfeer zeer hoog is, maar deze is slechts 5,25 mg/L op zeeniveau. Het lage molaire gewicht van helium zorgt er namelijk voor dat alle gevormde heliumatomen naar de ruimte kunnen ontsnappen. Aardgassen bevatten hogere concentraties helium dan de atmosfeer.

Gezondheidseffecten van Helium

Effecten door blootstelling: De stof kan in het lichaam worden opgenomen via inademing. Symptomen: hoge stem, duizeligheid, verveeldheid, hoofdpijn, verstikking. Bij huidcontact en contact van de ogen met de vloeibare vorm: bevriezing. Inademingrisico: Bij onvoldoende bestrijdingsmaatregelen kan dit gas verstikking veroorzaken door de zuurstof concentratie in de lucht te verlagen in kleine ruimtes. Men moet dan de zuurstof concentraties controleren voordat men de ruimte betreedt

Milieueffecten van Helium


Helium en water


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved