Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

RUBIDIUM

RUBIDIUM

Atoomnummer 37
Atoommassa 85,4678 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 0,8
Dichtheid 1,53 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 39 °C
Kookpunt 696 °C
Vanderwaalstraal 0,243 nm
Ionstraal 0,149 nm (+1)
Isotopen 2 waarvan 1 radioactief
Elektronen Schil [ Kr ] 5s1
Energie eerste ionisatie 402,9 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 2,99 V
Ondekt In 1861 door Bunsen en Kirchhoff

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Rubidium kan vloeibaar zijn bij kamertemperatuur, maar alleen op warme dagen omdat het smeltpunt op 40°C ligt. Het is een zacht, zilver-wit metaal van de alkalimetalen groep (groep 1 van het periodiek systeem). Het is een van de meest elektronpositieve elementen. In lucht ontbrandt het spontaan en het reageert heftig met water, waarna vrije waterstof in de lucht in brand vliegt. Zoals bij alle andere alkalimetalen vormt het amalgamen met kwik. Het vormt legeringen met goud, cesium, natrium en kalium. De vlam van rubidium is geel-violet van kleur.

Gezondheidseffecten van rubidium

Effecten bij blootstelling: water reactief. Vrij toxisch bij inslikken. Wanneer rubidium ontbrandt veroorzaakt het thermale brandwonden. Rubidium reageert met huidvocht tot rubidium hydroxide, dat heeft chemische verbranding van de ogen en huid tot gevolg. Tekenen en symptomen van overmatige blootstelling: huid- en oogverbranding, gewichtverlies, hyper irritatie, huidzweren en extreme nervositeit.

Medische condities verergerd door blootstelling: bij hartpatiënten en kalium tekorten.

Eerste hulp: Ogen: meteen spoelen met stromend water gedurende 15 minuten; houdt het ooglid vast. Waarschuw meteen een arts. Huid: verwijder het materiaal en spoel met zeep en water. Verwijder besmette kleding. Roep meteen een arts. Inademen: meteen frisse lucht. Als irritatie aanhoudt een arts raadplegen. Inslikken: niet laten overgeven. Roep meteen een arts.

Milieueffecten van rubidium

Geen negatieve milieueffecten waargenomen.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved