Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Bismut - Bi

Chemische eigenschappen van Bismut - Gezondheidseffecten van Bismut - Milieu-effecten van Bismut

Atoomnummer 83

Bismut - Bi

Atoommassa 208,9804 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,9
Dichtheid 9,80 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 271 °C
Kookpunt 1420 °C
Vanderwaalstraal 0,152 nm
Ionstraal 0,074 nm (+5) ; 0,120 nm (+3)
Isotopen 1
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d10 6s2 6p3
Energie eerste ionisatie 703 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1610 kJ.mol -1
Energie derde ionisatie 2466 kJ.mol -1
Energie vierde ionisatie 4362,3 kJ.mol -1
Energie vijfde ionisatie 5394 kJ.mol -1
Standaard potentiaal 0,32 V ( Bi3+ / Bi )
Ontdekt door : Rond 1480

Bismut

Bismut is een wit, gekristalliseerd, broos metaal met een roze-achtige tint. Bismut is het meest magnetische metaal dat we kennen en de warmtgeleidingscapaciteit is lager dan die van elk ander metaal, behalve kwik. Het heeft een hoge elektrische weerstand en het heeft het hoogste Hall effect van ieder metaal (de hoogste toename in elektrische weerstand wanneer het in een magnetisch veld wordt geplaatst).

Bismut metaal wordt gebruikt tijdens de fabricage van laagsmeltende soldeer, mengbare legeringen en vishaken. Sommige bismut verbindingen worden gefabriceerd en verkocht als medicijnen.

Gezondheidseffecten van Bismut

Bismut en bismut zouten kunnen de lever beschadigen, maar de schade blijft meestal beperkt. Hoge concentraties kunnen dodelijk zijn. Vanuit industrieel oogpunt wordt het gezien als een van de minst toxische zware metalen. Ernstige en soms fatale vergiftiging kan het resultaat zijn van de inname van grote hoeveelheden bismut in gesloten holtes en van de toepassing bij verbrandingen (in vloeibare vorm). Men heeft aangegeven dat het gebruik van bismut gestaakt moet worden wanneer zich tandvleesontsteking voordoet, anders kunnen zweren ontstaan. Andere effecten als onrust, albumine in de urine, diarree en exodermatitis kunnen tevens voorkomen.

Blootstellingroutes: Ademhaling, huid en inslikken.

Acute effecten: Bij inademing: vergiftiging. Kan hinder veroorzaken en irritatie van de ademhalingsorganen. Kan slechte adem, metaalsmaak en tandvleesontsteking veroorzaken. Inslikken: giftig; kan misselijkheid, gewichtsverlies, albuminuria, diarree, huidreacties, hoofdpijn, koorts, slapeloosheid, depressie, reumatische aanvallen en een zwarte lijn om de mond veroorzaken (neerslag van bismut sulfide). Huid en ogen: mogelijke irritatie.

Chronische effecten: Inademing en inslikken: Kan de werking van lever en nieren verminderen. Kan bloedarmoede, zwarte lijnen om de mond en zweren veroorzaken. Huid: kan dermatitis veroorzaken. Ogen: Geen chronische effecten waargenomen.

Medische effecten worden door de blootstelling verergerd; reeds aanwezige huidziekten en ademhalingsproblemen.

Bismut heeft geen kankerverwekkende werking.

Milieueffecten van Bismut

Bismut metaal is niet aantoonbaar toxisch en vormt maar een zeer klein risico voor het milieu. Bismut verbindingen zijn meestal zeer slecht oplosbaar, maar ze moeten met voorzichtigheid behandeld worden omdat er slechts weinig informatie beschikbaar is over lot in en effecten op het milieu.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved