Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Iridium - Ir

Chemische eigenschappen van Iridium - Gezondheidseffecten van Iridium - Milieu-effecten van Iridium

Atoomnummer 77 Iridium - Ir
Atoommassa 192,2 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,2
Dichtheid 22,4 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 2450 °C
Kookpunt °C
Vanderwaalstraal 0,126 nm
Ionstraal 0,066 nm (+4)
Isotopen 2
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d7 6s2
Energie eerste ionisatie 886 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie kJ.mol -1
Standaard potentiaal + 1,0 V ( Ir2+ / Ir )
Ontdekt door: In 1803 door Tennant.

Iridium

Iridium en osmium werden tegelijk ontdekt door de Britse scheikundige Smithson Tennant in 1803. Iridium en osmium werden gevonden in het zwarte residu van een oplossing van platina erts en aqua regia (25% salpeterzuur (HNO3) en 75% zoutzuur (HCl)). Momenteel wordt iridium nog steeds verkregen uit platina ertsen en als bijproduct van nikkel winning in mijnen.

Pure iridium is zeer broos en bijna onmogelijk te bewerken. Het wordt vooral gebruikt als verharder voor platina. Platina-iridium legeringen worden gebruikt om cabines en andere hoge-temperaturen materialen te maken. Iridium vormt een legering met osmium die wordt toegepast in de punten van vulpennen en in kompasnaalden.

Iridium is het meest corrosiebestendige metaal dat we kennen. Om deze reden wordt de standaard meter gemaakt van een legering van 90% platina en 10% iridium. Deze werd vervangen als de definitie van de meter in 1960 toen de meter werd verfijnd door de oranje-rode spectrale lijn van krypton-86.

Een dunne laag iridium kan over de hele wereld worden gevonden in een sedimentlaag die afgezet is aan het eind van de prehistorie. Meteorieten en asteroïden bevatten een hoger percentage iridium dan de aardkorst, daarom wordt deze dunne iridium laag gezien als het bewijs dat een grote meteoriet of astroïde in botsing is geweest met de aarde. Stof zou door de knal over de wereld zijn verspreid, zodat iridium werd afgezet. Het stof zou ook het zonlicht tijdelijk hebben afgesloten, zodat veel planten en dieren uitstierven, onder andere de dinosauriërs.

Gezondheidseffecten van Iridium

Iridium is zeer licht ontvlambaar.

Potentiële gezondheidseffecten: Oogirritatie. Weinig effecten op de huid bij normaal industrieel gebruik. Bij inslikken irritatie van het verteringsstelsel. Verwacht wordt dat het een laag risico vormt. Bij inademing laag risico bij juist gebruik.

Milieueffecten van Iridium

Het product mag niet worden vermengd met grondwater en oppervlaktewater en mag niet in het riool terechtkomen.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved