Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

TECHNETIUM

TECHNETIUM

Atoomnummer 43
Atoommassa [99] g.mol -1
Elektronagativiteit 1,9
Dichtheid 11,5 g.cm-3 bij 20°C
Vanderwaalstraal 0,128 nm
Isotopen
Elektronenschil [ Kr ] 4d6 5s1

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Men heeft voorspeld dat element 43 aan de basis van het periodiek systeem zou staan, en in rapporten stond dat het was ontdekt in 1925, toen het masurium werd genoemd. Maar het element was eigenlijk ontdekt door Perrier en Segre in Italië, in 1937. Het werd gevonden in een monster dat molybdeen bevatte, welke werd beschoten met deuteronen in de cyclotron van Berkeley die naar de onderzoekers was gestuurd door E. Lawrence. Technetium was het eerste element dat kunstmatig werd geproduceerd. Sinds het is ontdekt heeft men in de aardkorst naar technetium gezocht. Uiteindelijk werd in 1962 technetium-99 geïsoleerd uit Afrikaans pitchblende (een erts dat rijk is aan uranium) en in zeer kleine hoeveelheden als spontaan kernfisie product van uranium-238 door B.T. Kenna en P.K. Kuroda. Als het in de aardkorst voorkomt is dat in minieme hoeveelheden. Technetium is gevonden in het spectrum van sterren van het S-, M- en N-type. De aanwezigheid van het element in stellair materiaal leidt tot nieuwe theorieën over de productie van zware elementen in sterren.

Er zijn 22 technetium isotopen met een massa van tussen de 90 en 111 g/mol. Alle technetium isotopen zijn radioactief. Technetium is een van de twee elementen met Z < 83 die geen stabiele isotopen kennen; het andere element is promethium (Z = 61). Technetium heeft drie radioactieve isotopen met een lang halfwaardetijd: Tc-97 (2,6 x 106 jaar), Tc-98 (4,2 x 106 jaar) en Tc-99 (2,1 x 106 jaar). Tcm-95 ('m' staat voor meta-toestand) (halfwaardetijd: 61 dagen) wordt gebruikt voor tracering. Maar het meest nuttige isotoop van technetium is Tcm-99 (halfwaardetijd = 6,01 uur), dit wordt gebruikt in verschillende medische testen met radioactieve isotopen vanwege het korte halfwaardetijd, de energie van de gammastraling die het emitteert en de mogelijkheid tot chemische binding met veel verschillende biologisch actieve moleculen. Tc-99 is een product van kernfisie van uranium in nucleaire reactoren en daarom is het al in grote hoeveelheden geproduceerd. We spreken in de orde van kilogrammen.

Technetium is een zilver-grijs metaal dat langzaam beslaat in vochtige lucht. De gangbare oxidatietoestanden van technetium zijn +7, +5 en +4. Onder oxidatie omstandigheden is technetium (VII) een hardnekkig ion; TcO4-. Men zegt dat technetium soortgelijke chemische eigenschappen heeft als ruthenium. Technetium lost op in salpeterzuur, aqua regia en concentraties zwavelzuur, maar het is niet oplosbaar in zoutzuur van ongeacht welke sterkte. Het element is een zeer sterke corrosie inhibitor voor staal. Het metaal is een supergeleider bij een temperatuur van 11 Kelvin en lager.

Gezondheidseffecten van technetium

Men heeft aangegeven dat milde koolstof stalen kunnen worden geproduceerd bij aanwezigheid van slechts 55 mg/L KTcO4 in belucht en gedestilleerd water bij temperaturen van 250 oC en lager. Deze corrosiebescherming kan alleen in gesloten systemen plaatsvinden, omdat technetium radioactief is en moet worden begrensd. Tc-98 heeft een specifieke activiteit van 6.2 x 108 Bq/g (Bq = Bequerels; een maat voor radioactieve activiteit). Dit hoge niveau van activiteit mag zich niet verspreiden. Tc-99 vormt een besmettingsgevaar en daarom moet men handschoenen aan.

Milieueffecten van technetium

Er zijn geen negatieve effecten op het milieu gerapporteerd.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved