Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Cesium - Cs

Chemische eigenschappen van Cesium - Gezondheidseffecten van Cesium - Milieu-effecten van Cesium

Atoomnummer 55 Cesium - Cs
Atoommassa 132,9054 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 0,7
Dichtheid 1,9 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 28,4 °C
Kookpunt 669 °C
Vanderwaalstraal 0,267 nm
Ionstraal 0,167
Isotopen 1
Elektronen Schil [ Xe ] 6s1
Energie eerste ionisatie 375,6 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie In 1861 door Bunsen Kirchhoff

Cesium

Het metaal wordt gekarakteriseerd door een spectrum dat twee felle blauwe lijnen bevat (vandaar de naam). Het is zilverig/ goud, zacht en handelbaar. Het is het meest elektronpositieve en het meest alkalische element. Cesium, gallium en kwik zijn de enige drie metalen die vloeibaar zijn bij kamertemperatuur. Cesium reageert explosief met koud water, en het reageert met ijs bij temperaturen boven -116 oC. Cesium hydroxide is een sterke base en kan daarom glascorrosie veroorzaken.

Gezondheidseffecten van Cesium

Mensen kunnen blootgesteld worden aan cesium door de ademhaling, drinken of eten. In de lucht is het cesiumniveau laag, maar radioactief cesium is aangetoond in oppervlaktewater en verschillende soorten voedsel.
De hoeveelheid cesium in voedsel en drank is afhankelijk van de emissie van radioactief cesium door kerncentrales. Dit gebeurt meestal bij ongelukken. Sinds de ramp in Tsjernobyl (1986) zijn deze ongelukken niet meer voorgekomen. Mensen die in de nucleaire industrie werken, kunnen blootgesteld worden aan grotere hoeveelheden cesium, maar er zijn veel voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden om dit te voorkomen.
Het is niet zo waarschijnlijk dat mensen gezondheidsproblemen krijgen die direct in verband gebracht kunnen worden met cesium. Wanneer iemand in contact komt met radioactief cesium, de kans hierop is echter zeer klein, kunnen cellen beschadigd raken als gevolg van de straling van cesiumdeeltjes. Hierdoor kan men gaan overgeven, misselijk worden, diarree krijgen en gaan bloeden. Wanneer men voor een lange tijd blootgesteld wordt aan cesium, kan men zelfs het bewustzijn verliezen. Men kan dan in coma raken of zelfs sterven. Hoe ernstig deze effecten zijn, is afhankelijk van de weerstand van de persoon en de duur van de blootstelling en de concentratie waar men aan blootgesteld wordt.

Milieueffecten van Cesium

Cesium komt in het milieu voornamelijk van nature voor als gevolg van erosie en de verwering van rotsen en mineralen. Het wordt door middel van mijnbouw en het malen van ertsen losgelaten in de bodem, lucht en het water.
Radioactieve isotopen van cesium kunnen vrijkomen in de lucht door ongelukken bij kerncentrales en het testen van kernwapens.
De radioactieve isotopen kunnen alleen door radioactief verval in concentratie afnemen. Niet-radioactief cesium kan vernietigd worden wanneer het in het milieu terecht komt of wanneer het met andere stoffen reageert tot specifieke moleculen. Zowel radioactief als stabiel cesium reageren op dezelfde chemische manier in het lichaam van mensen en dieren.
Cesium kan in de lucht over grote afstanden reizen voordat het terecht komt op de aarde. In de bodem en het water zijn de meeste cesiummengsels zeer wateroplosbaar. In de bodem echter, spoelt cesium niet uit naar het grondwater. Het blijft in de toplaag van de bodem, omdat het sterk bindt aan bodemdeeltjes. Het is daarom niet beschikbaar voor de opname door plantenwortels. Radioactief cesium kan planten binnendringen wanneer het op de bladeren valt.
Dieren die blootgesteld worden aan zeer hoge doses cesium, vertonen veranderingen in het gedrag, zoals een toegenomen of juist afgenomen activiteit.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved