Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Astaat - At

Chemische eigenschappen van Astaat - Gezondheidseffecten van Astaat - Milieu-effecten van Astaat

Atoomnummer 85 Astaat - At
Atoommassa (210) g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,2
Dichtheid g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 302 °C
Kookpunt 337 °C (schatting)
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal
Isotopen 0 naturel
Elektronen Schil [ Xe ] 4f14 5d10 6s2 6p5
Energie eerste ionisatie (926) kJ.mol -1
Ontdekt door : In 1940 door Corson, MacKenzie et Segré.

Astaat

Astaat is voor het eerst geproduceerd in 1940 door Dale R. Carson, K.R. MacKenzie en Emilio Segrè. Deze wetenschappers bombardeerden een bismut isotoop, bismut-209, met alfadeeltjes die werden versneld in een apparaat dat bekend staat als de cyclotron. Zo ontstond astaat-211 en twee vrije neutronen.


Kleine hoeveelheden astaat komen natuurlijk voor als gevolg van ontbinding van uranium en thorium, maar de hoeveelheid astaat in de aardkorst is altijd minder dan 30 gram totaal. Omdat het zo schaars is wordt astaat geproduceerd door mensen, wanneer het nodig is voor een bepaalde toepassing. Totaal is al 0,05 microgram astaat door mensen geproduceerd.

Het meest stabiele astaat isotoop, astaat-210, heeft een halfwaardetijd van 8,1 uur. Daarna vervalt het tot bismut-206 door alfa straling of tot polonium-210 door elektronenopvang. Astaat kent 20 isotopen, die allemaal radioactief zijn.

Vanwege het korte halfwaardetijd en de lage natuurlijke hoeveelheden kent astaat momenteel geen toepassingen, buiten het standaard wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheidseffecten van Astaat

De gezondheidseffecten van astaat zijn tot nu toe niet onderzocht, vanwege het korte halfwaardetijd van astaat en omdat het zo schaars is. Omdat astaat een halogeen is zou het kunnen dat het net als jood de schildklier kan beschadigen. Vanuit chemisch oogpunt zou men kunnen aannemen dat de toxiciteit van astaat gelijk is aan die van jood.

Eigenschappen van astaat worden momenteel onderzocht in enkele laboratoria, waar het onder hele speciale omstandigheden wordt opgeslagen en gebruikt vanwege de radioactiviteit.

Milieueffecten van Astaat

Astaat bestaat niet in erg noemenswaardige hoeveelheden op aarde en vormt daarom geen risico voor de omgeving.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved