Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

RADIUM

RADIUM

Atoomnummer 88
Atoommassa 226,0254 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 0,9
Dichtheid 5 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 700 °C
Kookpunt 1140 °C
Vanderwaalstraal 0,230 nm
Ionstraal
Isotopen 4 isotopen, allen radioactief
Elektronen Schil [ Rn ] 7s2
Energie eerste ionisatie 509,1 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 975 kJ.mol -1
Standaard potentiaal V
Ontdekt door : In 1898 door Pierre en Marie Curie

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Radium werd ontdekt door de Poolse scheikundige Marie Curie en de Franse scheikundige Pierre Curie, in 1898. Marie Curie verkreeg radium uit pitchblende, een materiaal dat uranium bevat, nadat zij opmerkte dat onzuiver pitchblende radioactiever was dan het uranium dat eruit werd gehaald. Ze dacht daarom dat pitchblende minstens 1 ander radioactief element moest bevatten. Curie moest enkele tonnen pitchblende bewerken voordat zij kleine hoeveelheden radium en polonium kon verkrijgen. Polonium is nog een radioactief element dat Curie hierdoor ontdekte. Een ton uranium bevat slechts ongeveer 0,14 gram radium. Momenteel wordt radium gewonnen als bijproduct van uranium bewerking en het wordt meestal verkocht als radium chloride (RaCl2) of radium bromide (RaBr2), en niet als zuiver materiaal.

Het meest stabiele radium isotoop is Ra-226 en heeft een halfwaardetijd van ongeveer 1600 jaar. Het vervalt in radon-222 door alpha straling of in lood-212 door uitzetting van een koolstof-14 kern.

De Curie, een eenheid die wordt gebruikt voor de activiteit van een radioactieve stof, is gebaseerd op radium-226. Het is gelijk aan de hoeveelheid atomen in een monster van 1 gram radium-226 dat af wordt gebroken binnen 1 seconde, ofwel 37 miljard afbreuken per seconde.

Radium wordt gebruikt om oplichtende verf voor horloges, vliegtuigmaterialen en andere apparatuur te maken, maar het is bij veel toepassingen al vervangen door kobalt-60, een minder gevaarlijke radioactieve bron. Een mengsel van radium en beryllium stoot neutronen af en wordt daarom toegepast als neutronenbron. Radium wordt gebruikt om radon te produceren, een radioactief gas dat wordt gebruikt om verschillende soorten kanker te behandelen. Een enkele gram radium-226 produceert 0,0001 milliliter radon per dag.

Radium is ongeveer een miljoen keer actiever dan uranium. De aantekeningen van Curie waren daarom te verontreinigd om ze nog na te lezen.

Gezondheidseffecten van radium

Radium komt van nature voor in kleine hoeveelheden. Daardoor worden mensen altijd blootgesteld aan kleine hoeveelheden radium en kleine beetjes straling die het uitstoot naar het milieu.

Radium concentraties in het milieu zijn sterk toegenomen door menselijk activiteiten. Mensen veroorzaken radium uitstoot door koolstof verbranding en verbanding van andere brandstoffen. Radium concentraties in drinkwater kunnen hoog zijn wanneer radium wordt onttrokken uit diepe putten die bij een opslag van radioactief afval liggen.

Momenteel is er geen informatie beschikbaar over de concentraties radium in de lucht en de bodem.

Het is niet bewezen dat blootstelling aan natuurlijk aanwezige concentraties radium schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Maar het is wel zeker dat blootstelling aan hogere concentraties gezondheidseffecten veroorzaakt, zoals tandbeschadiging, bloedarmoede en staar. Wanneer langdurige blootstelling plaatsvindt kan radium kanker veroorzaken en zelfs de dood tot gevolg hebben. Deze effecten kunnen pas na jaren zichtbaar worden. Ze worden meestal veroorzaakt door gamma straling van radium, omdat deze lange afstanden kan afleggen in lucht. Contact met radium is daarom niet noodzakelijk voor het ondervinden van gezondheidseffecten.

Milieueffecten van radium

Een constante productie van radium vindt plaats door radioactieve afbraak van uranium en thorium. Radium is in zeer lage hoeveelheden aanwezig in rotsen en in de bodem en het hecht zeer sterk aan deze materialen. Het komt ook voor in de lucht. Hoge concentraties radium kunnen op sommige locaties in water worden aangetoond.

Uranium winning resulteert in hogere concentraties radium in water bij uranium mijnen. Planten nemen radium op uit de bodem. Dieren eten deze planten en accumuleren radium in hun lichaam.

Radium kan in hoge concentraties ophopen in vissen en andere aquatische organismen, zodat het ophoopt in de voedselketen.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved