Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

TERBIUM

TERBIUM

Atoomnummer 65
Atoommassa g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,2
Dichtheid 8,3 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt °C
Kookpunt °C
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal
Isotopen
Elektronen Schil [ Xe ] 4f9 6s2
Energie eerste ionisatie 563,5 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1109,6 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 2,39 V

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Gezondheidseffecten van terbium

Terbium behoort tot de zeldzame chemicalien en kan gevonden worden in huishoudelijke apparatuur, zoals kleurentelevisies, fluorescerende lampen, spaarlampen en glas. Alle zeldzame chemicaliën hebben vergelijkbare eigenschappen. Terbium wordt zelden in de natuur gevonden, omdat het in zeer kleine hoeveelheden voorkomt. Terbium wordt doorgaans slechts in twee soorten ertsen gevonden. Het gebruik van terbium neemt nog steeds toe, omdat het zeer geschikt is om katalysatoren te produceren en glas te polijsten.
Terbium is vooral gevaarlijk in de werkomgeving, omdat de dampen en gassen met de lucht ingeademd kunnen worden. Dit kan longembolie als gevolg hebben. Wanneer terbium in het menselijk lichaam accumuleert, kan het een gevaar voor de lever zijn.

Milieueffecten van terbium

Terbium wordt op veel verschillende plaatsen in het milieu gedumpt. Dit wordt vooral gedaan door de petroleumindustrie. Het kan ook in het milieu terecht komen wanneer huishoudelijke apparatuur wordt weggegooid. Terbium accumuleert geleidelijk in bodems en waterbodems en dit leidt uiteindelijk tot een toegenomen concentratie in mensen, dieren en bodemdeeltjes.
Bij waterdieren veroorzaakt terbium schade aan de celmembranen, en dit heeft verschillende negatieve effecten op de reproductie en het functioneren van het zenuwstelsel.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved