Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Rutherfordium

Rutherfordium

Atoomnummer 104
Atoommassa 260.9 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling
Dichtheid g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt °C
Kookpunt °C
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal
Isotopen
Elektronen Schil [ Rn] 5f14 6d2
Energie eerste ionisatie kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie kJ.mol -1
Standaard potentiaal V

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Rutherfordium werd voor het eerst geproduceerd door wetenschappers van het Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Rusland in 1964. Ze lieten plutonium-242 atomen tegen neon-22 ionen aanbotsen met als resultaat wat zij dachten dat rutherfordium-260 atomen waren en vier vrije neutronen. In 1969 probeerde een groep wetenschappers van het Lawrence Berkeley laboratorium in Berkeley, California, deze ontdekking te bevestigen. Omdat zij geen apparatuur hadden dat geschikt was voor neon ionen beschoot de Berkeley groep onder leiding van Albert Ghiorso califronium-248 atomen en californium-249 atomen met koolstof-12 en koolstof-13 ionen. Zo produceerden ze rutherfordium-257, 258, 259 en 261 atomen. Maar ze konden niet dezelfde isotoop verkrijgen als de Dubna groep. Niemand weet nog wie alle lof voor de ontdekking van rutherfordium verdient.

Het meest stabiele isotoop, rutherfordium-263, heeft een halfwaardetijd van ongeveer 10 minuten. Het vervalt in nobelium-257 onder invloed van alpha straling of spontane fisie.

Omdat slechts enkele rutherfordium atomen zijn geproduceerd, kent het momenteel geen toepassingen buiten het standaard wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheidseffecten van rutherfordium

Omdat het zo instabiel is, wordt elke hoeveelheid die wordt gevormd zo snel afgebroken in andere elementen dat er geen reden is om gezondheidseffecten van rutherfordium te achterhalen.

Milieueffecten van rutherfordium


Vanwege het extreem korte halfwaardetijd van rutherfordium (ongeveer 34 seconden), is er geen reden om de effecten van rutherfordium op het milieu te bestuderen.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved