Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Fosfor - P

Chemische eigenschappen van Fosfor - Gezondheidseffecten van Fosfor - Milieu-effecten van Fosfor

Atoomnummer 15 Fosfor - P
Atoommassa 30,97376 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 2,1
Dichtheid 1,83 g.cm -3 bij 20 °C
Smeltpunt 44 °C (wit fosfor)
Kookpunt 280 °C (wit fosfor)
Vanderwaalstraal 0,128 nm
Ionstraal 0,044 (+3) nm 0,038 (+5)
Isotopen 1
Elektronen Schil [Ne] 3s23p3
Energie eerste ionisatie 1012 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1903 kJ.mol -1
Standaard potentiaal 2910 kJ.mol -1
Ontdekt door: In 1669 door Hennig Brandt

Gezondheidseffecten van Fosfor

Fosfor komt in het milieu het meeste voor in de vorm van fosfaat. Fosfaat is een belangrijke stof in het menselijk lichaam, omdat fosfaat een deel is van het DNA materiaal en deelneemt aan de energiedistributie. Fosfaten kunnen ook gevonden worden in planten.
Mensen hebben de natuurlijke fosfaatvoorraad radicaal veranderd, door de toevoeging van fosfaatrijke meststoffen aan de bodem en door het gebruik van fosfaatbevattende wasmiddelen. Fosfaat is ook toegevoegd aan een aantal soorten voedsel, zoals kaas, worst en ham.
Te veel fosfaat kan gezondheidsproblemen zoals nierbeschadiging en osteoporose veroorzaken. Ook kan er sprake zijn van een fosfaatgebrek. Dit kan veroorzaakt worden dor intensief medicijngebruik. Ook een gebrek aan fosfaat kan gezondheidsproblemen als gevolg hebben.

Fosfor heeft in zijn pure vorm een witte kleur. Wit fosfor is de meest gevaarlijke vorm van fosfor. Wanneer wit fosfor in de natuur voorkomt, kan het een ernstige bedreiging voor de gezondheid vormen. Wit fosfor is zeer giftig en in veel gevallen is de blootstelling hieraan dodelijk.
In de meeste gevallen dat mensen gestorven zijn door wit fosfor, gaat het om mensen die per ongeluk rattengif binnen hebben gekregen. Voordat iemand sterft aan wit fosfor, wordt men misselijk, krijgt men buikpijn en wordt men slaperig.
Wit fosfor kan huidverbranding veroorzaken. Tijdens deze verbranding kan wit fosfor schade toebrengen aan de lever, het hart of die nieren.

Milieueffecten van Fosfor

Witte fosfor

Wit fosfor komt in het milieu terecht wanneer de industrie het gebruikt om chemicaliën te maken en het leger gebruikt het als munitie. Via de afvoer van afvalwater komt wit fosfor terecht in oppervlaktewateren vlakbij de industrie die het gebruiken.
Wit fosfor verspreidt zich zelden, omdat het doorgaans snel met zuurstof reageert. Wanneer fosfor via uitstoting in de lucht terecht komt, reageert het meteen met zuurstof en wordt dan omgezet in minder schadelijke deeltjes. Wanneer fosfordeeltjes in de lucht zijn, kunnen ze een beschermend jasje hebben, waardoor chemische reacties voorkomen worden.
In het water, reageert wit fosfor niet zo snel met andere deeltjes, en daarom accumuleert het in het lichaam van waterorganismen. Fosfor is doorgaans enkele dagen in de bodem aanwezig, voordat het omgezet wordt in een minder schadelijke stof. Diep in de grond of in rivier- of meerbodems kan fosfor echter duizenden jaren blijven zitten.

Fosfaat

Fosfaat heeft verschillende effecten op organismen. Deze effecten zijn vooral het gevolg van emissies van grote hoeveelheden fosfaat door middel van mijnbouw en landbouw in het milieu. Bij de zuivering van water wordt fosfaat doorgaans niet goed verwijderd, zodat het zich wanneer het in het oppervlaktewater terecht komt over grote afstanden kan verspreiden.
Vanwege de constante toevoeging van fosfaat door menselijke activiteiten en het overschrijden van de natuurlijke concentratie, is de fosforcyclus sterk verstoord.
De verhoogde fosforconcentraties in oppervlaktewateren doen de groei van fosfaatafhankelijke organismen, zoals algen en eendekroos, toenemen. Deze organismen gebruiken grote hoeveelheden zuurstof en zorgen ervoor dat er geen zonlicht in het water kan komen. Hierdoor wordt het water voor andere organismen onleefbaar. Dit wordt ook wel eutrofiëring genoemd.

Fosfor en water

Lees nu een artikel over milieu- en gezondheidseffecten van het mestbeleid


Klik hier voor de fosforkringloop

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved