Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Neon - Ne

Chemische eigenschappen van Neon - Gezondheidseffecten van Neon - Milieu-effecten van Neon

Atoomnummer 10 Neon - Ne
Atoommassa 20,179 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling
Dichtheid 0,9.10 -3 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt -249 °C
Kookpunt -246 °C
Vanderwaalstraal 0,16 nm
Ionstraal
Isotopen 3
Elektronen Schil [ He ] 2s22p6
Energie eerste ionisatie 2080 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie
Standaard potentiaal
Ontdekt door: In 1898 door Ramsay en Travers .

Neon

Neon is ontdekt door William Ramsay en Morris Travers in 1898.
Neon is het op een na lichtste edelgas. In een vacuüm cilinder en in een neonlamp gloeit het rood/ oranje op en het heeft meer dan 40 keer de koelingcapaciteit van vloeibaar helium en drie keer die van vloeibaar waterstof (gebaseerd op eenheid per volume). Voor de meeste toepassingen is het een goedkopere koelvloeistof dan helium. Neon heeft de grootste elektrische uitstoot bij normale voltages en stroomsterktes van alle edelgassen.

Hoewel Neon het op vier na meest voorkomende element in het universum is, bestaat slechts 0,0018% van de atmosfeer uit neon.

De rood/ oranje kleur die neon uitstoot in neonlampen wordt veel gebruikt om reclameborden te maken. Neon wordt ook generiek gebruikt voor deze licht types, terwijl in werkelijkheid veel andere gassen worden toegepast om verschillende kleuren licht te produceren. Andere toepassingen van neon zijn het gebruik in hoog-voltage indicatoren, in bliksemvangers, in meettoestellen van golfslag en in televisietoestellen. Neon en helium worden beiden gebruikt om een bepaald type gaslaser te maken.
In vloeibare vorm wordt neon gebruikt als koelvloeistof.

Neon komt meestal voor als gas in moleculen die bestaan uit een enkel neonatoom. Neon is een zeldzaam gas dat in de atmosfeer voorkomt in zeer kleine hoeveelheden (1 atoom in 65.000 luchtatomen). Het wordt geproduceerd door lucht ver af te koelen en vervolgens de neonfractie te scheiden door destillatie uit de resulterende vloeistof.

Hoewel neon voor de meeste toepassingen wordt gebruikt als inert element, kan het in laboratoria ook een verbinding vormen met fluor. Men weet niet zeker of deze verbinding van nature voorkomt, maar er zijn aanwijzingen dat dit inderdaad het geval is. De neon ionen Ne+, NeAr+, NeH+ en HeNe+ zijn onderzocht met behulp van spectrofotometrische testen. Neon kan een instabiel hydraat vormen.

Neon kent drie stabiele isotopen: Ne-20 (90,48%), Ne-21 (0,27%) en Ne-22 (9,25%). Ne-21 en Ne-22 zijn radioactief en zijn in verre mate onderzocht. Van Ne-20 weet men niet of het radioactief is en men is nog aan het speculeren over de oorzaken van het voorkomen van deze variant in de aardkorst. De algemene nucleaire reacties waarbij neon isotopen worden gegenereerd zijn neutronen emissie en alfa ontbindingsreacties van Mg-24 en Mg-25 (waarbij Ne-21 en Ne-22 worden geproduceerd). De alfa deeltjes zijn afkomstig uit uranium ontbindingsketens, terwijl de neutronen vooral worden geproduceerd tijdens secundaire reacties van alfa deeltjes. De resultaten zijn lagere Ne-21/ Ne-22 en hogere Ne-21/ Ne-22 verhoudingen, die tevens worden gevonden in rotsen, zoals granieten. Isotopen analyses van zichtbare terrestrische rotsen hebben aangetoond dat natuurlijke productie van Ne-21 plaatsvindt. Dit isotoop wordt gegenereerd met behulp van reacties van magnesium, natrium, seleen en aluminium. Door analyse van alledrie de isotopen kan het natuurlijke component van natuurlijk en radioactief neon worden gevonden. Neon kan dan gebruikt worden om tijden van blootstelling aan kosmische krachten als meteorieten te bepalen.

Net als xenon worden neondeeltjes in monsters van vulkanische gassen verrijkt tot Ne-20, en tot radioactief Ne-21, verwant aan Ne-22 deeltjes. De neon isotopen in deze monsters komen van een niet-atmosferische bron van neon. De aanwezigheid van verrijkte Ne-20 deeltjes werd toegeschreven aan de creatie van neon reservoirs op aarde door de zon. In diamanten is een overvloed aan hogere Ne-20 deeltjes gevonden. Dit is tevens een aanduiding van zongerelateerde neon reservoirs op aarde.

Gezondheidseffecten van Neon

Blootstellingroutes: De stof komt het lichaam binnen via inademing.

Inademingrisico: Bij onvoldoende beschermingsmaatregelen kan de vloeistof zeer snel verdampen, waardoor de lucht verzadigd raakt met neon. In besloten ruimtes wordt het risico op verstikking dan hoog.

Effecten van blootstelling: Bij inademing: verstikking, bij huidcontact of oogcontact met de vloeistof: bevriezing.

Inademing: Neon is een inert gas dat verstikking kan veroorzaken. Inademing van hogere concentraties kan verschillende symptomen veroorzaken, zoals duizeligheid, misselijkheid en bewusteloosheid. Het kan zelfs de dood tot gevolg hebben.

Het effect van verstikkende gassen wordt bepaald door de hoeveelheid zuurstof die weg reageert uit de lucht ten gevolge van de aanwezigheid van de stof, waardoor men minder zuurstof kan inademen. Zuurstof kan met 75% afnemen voordat zich symptomen voordoen bij mensen. Daarvoor moet dan weer een verstikkende stof aanwezig zijn in een concentraties van 33% van het gas/ lucht mengsel. Wanneer de verstikkende stof een concentratie van 50% van het gas/ lucht mengsel bereikt, zijn symptomen duidelijk zichtbaar. Een concentratie van 75% is dodelijk binnen enkele minuten.

Symptomen: De eerste symptomen van een verstikkende stof zijn kortademigheid en hyperventilatie. Men wordt minder alert en de spiercoördinatie neemt af. De houding wordt minder en alle zintuigen werken slecht. Vervolgens wordt men emotioneel instabiel en raakt men snel afgemat. Wanneer de blootstelling toeneemt, kan men te kampen krijgen met symptomen als misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, bewusteloosheid, krampen en uiteindelijke diepe coma en overlijden.

Milieueffecten van Neon

Neon is een zeldzaam atmosferisch gas en is niet-toxisch en chemisch inert.
Er zijn geen gevallen van ecologische schade bekend als gevolg van de aanwezigheid van neon.


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved