Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Natrium - Na

Chemische eigenschappen van Natrium - Gezondheidseffecten van Natrium - Milieu-effecten van Natrium

Atoomnummer 11 Natrium - Na
Atoommassa 22,98977 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 0,9
Dichtheid 0,97 g.cm -3 bij 20 °C
Smeltpunt 97,5 °C
Kookpunt 883 °C
Vanderwaalstraal 0,196 nm
Ionstraal 0,095 (+1) nm
Isotopen 1 isotoop bekend
Elektronen Schil [Ne] 3s1
Energie eerste ionisatie 495,7 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 2,71 V
Ontdekt door: In 1949 door Thompson, Ghiorso.

Natrium

Chemisch element, symbool: Na, atoomnummer: 11 en molair gewicht: 22,9898 g/mol. Het is een zacht, reactief metaal met een laag smeltpunt en een relatieve dichtheid van 0,97 g/m3 bij 20ºC (68ºF). Vanuit commercieel oogpunt is natrium het meest belangrijke element van alle alkalimetalen.

Natrium is het zesde meest voorkomende element in de aardkorst; de aardkorst bestaat voor 2,83% uit natrium in alle vormen. Natrium is na chloor het meest voorkomende element in opgeloste vorm in zeewater. De voornaamste natrium zouten die in de natuur voorkomen zijn natrium chloride (rotszout), natrium carbonaat (soda), natrium boraat (borax), natrium nitraat en natrium sulfaat. Natrium zouten komen voor in zeewater, zoute meren, alkalische meren en mineraal/ bronwater.

Natrium reageert snel met water, en ook met sneeuw en ijs, zodat natrium hydroxide en waterstof ontstaan. Wanneer het aan lucht wordt blootgesteld verliest natrium zijn zilverachtige kleur en wordt het een grijsachtige stof, door de vorming van een natrium oxide coating. Natrium reageert niet met stikstof, zelfs niet bij zeer hoge temperaturen, maar het kan wel tot natrium amide reageren met ammoniak. Natrium en waterstof reageren bij temperaturen boven 200ºC (390ºF), zodat natrium hybride ontstaat. Natrium reageert nauwelijks met koolstof, maar het reageert wel met halogenen. Het reageert tevens met verschillende metaalhaliden, zodat metaal en natrium chloride ontstaan. Natrium reageert niet met paraffine koolwaterstoffen, maar het vormt additie verbindingen met naftaleen en andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen, en met alkenen. De reactie van natrium met alcohol lijkt op de reactie van natrium met water, deze verloopt alleen langzamer. Er zijn twee algemene reacties met haliden. Een ervan benodigd de condensatie van twee organische verbindingen, welke halogenen vormen als deze worden geëlimineerd. Het tweede type reactie vindt plaats door de vervanging van een halogeen door natrium, zodat een organische natriumverbinding ontstaat

Gezondheidseffecten van Natrium

Natrium is een element dat in veel voedingsstoffen voorkomt, bijvoorbeeld in keukenzout. Mensen moeten zorgen dat hun lichaamssappen in evenwicht blijven en daarvoor is natrium nodig. Het is ook essentieel voor het functioneren van zenuwen en spieren. Teveel natrium kan de nieren beschadigen en verhoogt de kans op een te hoge bloeddruk.

Contact tussen natrium en water, bijvoorbeeld door neerslag veroorzaakt de vorming van natrium hydroxide dampen, wat irritatie van de huid, ogen, neus en keel tot gevolg heeft. Dit kan niezen en hoesten veroorzaken. Blootstelling aan hoge concentraties natrium kan resulteren in ademnood, hoesten en chemische bronchitis. Huidcontact kan jeuk, tintelingen, verbrandingen en permanente beschadigingen veroorzaken. Oogcontact met natrium kan resulteren in permanente beschadigingen en gezichtsverlies.

Milieueffecten van Natrium

Ecotoxiciteit: de gemiddelde tolerantie grens voor vissen is 125 ppm/ 96 uur (in zoet water); tot 88 mg/ 48 uur in kraanwater.

Lot in het milieu: dit element is niet mobiel in vaste vorm, hoewel het snel en makkelijk vocht absorbeert. Zodra natrium vloeibaar is kan het snel uitspoelen in de bodem, zodat het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterbereiding, wordt verontreinigd.

Natrium en water


 

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved