Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Beryllium - Be

Chemische eigenschappen van Beryllium - Gezondheidseffecten van Beryllium - Milieu-effecten van Beryllium

Atoomnummer 4 Beryllium - Be
Atoommassa 9,01218 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,5
Dichtheid 1,86 g.cm-3
Smeltpunt 1280 °C
Kookpunt 1500 °C
Vanderwaalstraal
Ionstraal
Isotopen 1
Elektronen Schil 1s22s2soit [ He ] 2s2
Energie eerste ionisatie 899,2 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1757 kJ.mol -1
Standaard potentiaal - 1,70 V

Gezondheidseffecten van Beryllium

Beryllium is geen element dat cruciaal is voor mensen; in feite is het een van de meest giftige chemicaliën die we kennen. Het is een metaal dat heel gevaarlijk is als mensen het inademen, omdat het de longen kan beschadigen en longontsteking kan veroorzaken.
Het meest bekende effect van beryllium wordt berylliosis genoemd, een gevaarlijke en hardnekkige longziekte die ook andere organen, zoals het hart kan beschadigen. 20% van alle mensen die deze ziekte krijgen, sterven er ook aan. Het inademen van beryllium in de werkplaats veroorzaakt berylliosis. Mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben, zijn zeer vatbaar voor deze ziekte.
Beryllium kan ook allergische reacties veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stof. De allergische reacties kunnen zeer heftig zijn en kunnen er zelfs voor zorgen dat iemand heel ziek wordt, dit wordt ook wel de Chronic Beryllium Disease (CBD) genoemd. De symptomen zijn zwakte, vermoeidheid en ademhalingsproblemen. Sommige mensen die aan CBD lijden, ontwikkelen anorexia en blauwheid van handen en voeten. Soms is het zo erg dat mensen sterven als gevolg van CBD.
Daarnaast kan beryllium ook de kans op de ontwikkeling van kanker en beschadigingen aan het DNA vergroten.

Milieueffecten van Beryllium

Beryllium komt in de lucht, het water en de bodem terecht als gevolg van natuurlijke processen en menselijke activiteiten. Het komt van nature in kleine hoeveelheden in het milieu voor. Mensen voegen beryllium toe door de productie van metaal en de verbranding van kool en olie.
Beryllium komt in de lucht voor als zeer kleine stofdeeltjes. Het komt in waterwegen door de verwering van bodems en rotsen. Industriële emissies voegen beryllium toe aan de lucht en de afvalwaterafvoer aan het water. Meestal bezinkt het in het sediment. Beryllium komt als een chemisch element van nature in kleine hoeveelheden in de bodem voor, maar menselijke activiteiten hebben ook het berylliumniveau verhoogd. Beryllium zakt meestal niet dieper weg in de bodem en lost niet op in het grondwater.
In het water, reageren chemicaliën met beryllium, waardoor het onoplosbaar wordt. Dit is goed, omdat beryllium in zijn niet in water oplosbare vorm veel minder schade aan kan richten bij organismen dan in zijn in wateroplosbare vorm.
Beryllium accumuleert niet in vis. Sommige vruchten en groenten echter, zoals bruine bonen en peren kunnen aanzienlijke gehaltes beryllium bevatten. Dit beryllium kan dieren binnenkomen die van deze vruchten en groenten eten, maar gelukkig scheiden dieren beryllium via de ontlasting ook weer snel uit.
De opname van beryllium heeft vooral voor de menselijke gezondheid gevolgen. Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat beryllium kanker en DNA-veranderingen bij dieren kan veroorzaken. Tot nu toe is er geen onderzoek gedaan dat deze bevindingen ondersteunt.


Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved