Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

STRONTIUM Strontium en water

STRONTIUM

Atoomnummer 38
Atoommassa 87,62 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,0
Dichtheid 2,6 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 769 °C
Kookpunt 1384 °C
Vanderwaalstraal 0,215 nm
Ionstraal 0,113 nm (+2)
Isotopen 3
Elektronen Schil [ Kr ] 5s2
Energie eerste ionisatie 549,2 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1064 kJ.mol -1

Klik hier voor een verdere uitleg van de bovenstaande begrippen

Gezondheidseffecten van strontium

Strontiummengsels die niet in wateroplosbaar zijn, kunnen als gevolg van bepaalde chemische reacties in water oplosbaar worden. De in water oplosbare mengsels zijn een groter gevaar voor de menselijke gezondheid dan diegenen die niet in wateroplosbaar zijn. Daarom kan de in wateroplosbare vorm het drinkwater verontreinigen. Gelukkig zijn de concentraties in het drinkwater doorgaans laag.

Mensen kunnen aan kleine hoeveelheden radioactief strontium blootgesteld worden door het inademen van lucht of stof, het eten van voedsel, het drinken van water of via contact met grond die strontium bevat. Mensen lopen de grootste kans om met strontium in contact te komen via het voedsel of het drinkwater. Strontiumconcentraties in het voedsel dragen bij aan de concentraties strontium in het menselijk lichaam. Voedselproducten die aanzienlijk hoge hoeveelheden strontium bevatten, zijn granen, bladgroenten en melkproducten.

Voor de meeste mensen is de opname van strontium laag. Het enige strontiummengsel dat, zelfs in kleine hoeveelheden, als een gevaar beschouwt wordt voor de menselijke gezondheid, is strontiumchromaat. Dit komt voornamelijk door het giftige chroom dat hierin zit. Het is bekend dat strontiumchromaat longkanker veroorzaakt, maar het risico op blootstelling is door verregaande veiligheidseisen en maatregelen verkleind, zodat het niet langer een belangrijk gezondheidsrisico is.

De opname van hoge concentraties strontium staat niet bekend als een groot gevaar voor de menselijke gezondheid. In een geval kreeg iemand een allergische reactie van strontium, maar sindsdien is zoiets niet meer voorgekomen. Voor kinderen kan de opname van een grote hoeveelheid strontium een gezondheidsgevaar zijn, omdat het problemen veroorzaakt met de botgroei.
Strontiumzouten veroorzaken geen huiduitslag of dergelijke huidproblemen.
Wanneer de strontium opname zeer hoog is, kan dit de botontwikkeling verstoren. Maar dit gebeurt alleen als er sprake is van een opname van duizenden ppm. Het gehalte strontium in het voedsel en in het drinkwater is niet groot genoeg om deze effecten te veroorzaken.

Radioactief strontium is een veel groter gevaar voor de gezondheid dan stabiel strontium. Wanneer de opname zeer hoog is, kan het longontsteking en een tekort aan zuurstof veroorzaken, en bij extreem grote concentraties kan het zelfs kanker veroorzaken als een gevolg van beschadigingen aan het genetisch materiaal in cellen.

Milieueffecten van strontium

Strontium komt in zijn elementaire vorm van nature in veel delen van het milieu voor, waaronder de rotsen, de bodem, het water en de lucht. Strontiummengsels kunnen zich zeer gemakkelijk door het milieu verplaatsen, omdat veel van deze mengsels wateroplosbaar zijn. Strontium is altijd tot in zekere mate in de vorm van stof in de lucht aanwezig. De strontiumconcentratie in de lucht is vergroot door menselijke activiteiten, zoals de verbranding van kool en olie. Stofdeeltjes die strontium bevatten zullen uiteindelijk terecht komen in het oppervlaktewater, de bodem of planten. De deeltjes kunnen ook via regen of sneeuw op de aarde terecht komen. Uiteindelijk eindigt al het strontium in de bodem of het oppervlaktewater terecht, waar het zich mengt met het reeds aanwezige strontium.
Strontium kan in het water eindigen via de bodem of als gevolg van de verwering van rotsen. Slechts een klein deel van het strontium in het water is afkomstig van stofdeeltjes uit de lucht. Het meeste strontium in het water is opgelost, maar een deel wordt gesuspendeerd, waardoor het op sommige locaties het water modderig maakt. Er komt maar heel weinig strontium in het drinkwater terecht.
Wanneer de concentratie strontium in het water de reguliere concentraties overschrijdt, komt dit meestal doordat mensen afval in het water gedumpt hebben. Zeer hoge concentraties strontium kunnen ook veroorzaakt zijn doordat stofdeeltjes uit de lucht gereageerd hebben met strontiumdeeltjes van industriële processen.
Strontiumconcentraties in de bodem kunnen ook vergroot worden door menselijke activiteiten, zoals de verwijdering van kool- en vuilverbrandingsassen en industrieel afval. Strontium in de bodem lost op in het water, zodat het zich uiteindelijk dieper in de grond verplaatst en in het grondwater terecht komt. Een deel van het strontium dat door mensen geïntroduceerd is, komt niet in het grondwater terecht en kan decennia in de bodem blijven.
Vanwege zijn aard, kan een deel van het strontium eindigen in vissen, groenten, vee en andere dieren.
Een van de isotopen van strontium is radioactief. Deze isotoop komt zelden van nature in het milieu voor. Hij komt uiteindelijk toch in het milieu terecht, als een gevolg van menselijke activiteiten, zoals het testen van kernbommen en het lekken van radioactieve straling van radioactief afval. De enige manier om de concentraties van deze isotoop te verminderen, is via radioactief verval tot zirkonium.
De concentraties radioactief strontium in het milieu zijn relatief laag en de deeltjes komen altijd terecht in de grond of in waterbodems. Het onwaarschijnlijk dat het in het drinkwater terecht komt.

Strontium en water

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved