Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

PRASEODYMIUM

PRASEODYMIUM

Atoomnummer 59
Atoommassa 140,91 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,1
Dichtheid 6,8 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 931 °C
Kookpunt 3512 °C
Vanderwaalstraal nm
Ionstraal 0,101 nm (+3)
Isotopen 1
Elektronen Schil [ Xe ] 4f3 6s2
Energie eerste ionisatie 522 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1016 kJ.mol -1
Energie derde ionisatie 2082,4 kJ.mol -1
Energie vierde ionisatie 3752 kJ.mol -1
Energie vijfde ionisatie 5534 kJ.mol -1
Standaard Potentiaal - 2,47 V
Ontdekt In 1885 door von Welsbach

Klik hier voor een verdere uitleg van bovenstaande begrippen

Gezondheidseffecten van praseodymium

Praseodymium behoort tot de zeldzame chemicaliën en kan gevonden worden in huishoudelijke apparatuur, zoals kleurentelevisies, fluorescerende lampen, spaarlampen en glas. Alle zeldzame chemicaliën hebben vergelijkbare eigenschappen. Praseodymium wordt zelden in de natuur gevonden, omdat het in zeer kleine hoeveelheden voorkomt. Praseodymium wordt doorgaans slechts in twee soorten ertsen gevonden. Het gebruik van praseodymium neemt nog steeds toe, omdat het zeer geschikt is om katalysatoren te produceren en glas te polijsten.
Praseodymium is vooral gevaarlijk in de werkomgeving, omdat de dampen en gassen met de lucht ingeademd kunnen worden. Dit kan longembolie als gevolg hebben. Wanneer praseodymium in het menselijk lichaam accumuleert, kan het een gevaar voor de lever zijn.

Milieueffecten van praseodymium

Praseodymium wordt op veel verschillende plaatsen in het milieu gedumpt. Dit wordt vooral gedaan door de petroleumindustrie. Het kan ook in het milieu terecht komen wanneer huishoudelijke apparatuur wordt weggegooid. Praseodymium accumuleert geleidelijk in bodems en waterbodems en dit leidt uiteindelijk tot een toegenomen concentratie in mensen, dieren en bodemdeeltjes.
Bij waterdieren veroorzaakt praseodymium schade aan de celmembranen, en dit heeft verschillende negatieve effecten op de reproductie en het functioneren van het zenuwstelsel.

Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved