Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Argon (Ar) en water

Argon en water: reacties, milieu- en gezondheidseffecten

Reacties Oplosbaarheid Bronnen Milieu Gezondheid Waterbehandeling

Argon is na stikstof en zuurstof het met 0,933 volumeprocent meest voorkomende element in de lucht. Zeewater bevat ongeveer 0,45 ppm argon.

Hoe en in welke verbindingen reageert argon met water?

Argon is een edelgas en reageert met geen ander element. Dit geldt zelfs bij hoge temperaturen en onder andere bijzondere omstandigheden. (De productie van één argonhoudende verbinding met heel zwakke bindingen is bij extreem lage temperaturen gelukt.) Argon reageert dus ook niet met water.

Oplosbaarheid van argon en/of zijn verbindingen in water

Argon heeft een oplosbaarheid in water van 62 mg/L bei 20oC en een druk van 1 bar. Clathraten, waarin argon is ingesloten, laten het element vrij, als zij in water oplossen. Het argon blijft in dit geval niet opgelost in water, in ieder geval niet in hogere concentraties dan normaal.

Oplosbaarheid en waardoor deze beïnvloed kan worden

Hoe kan argon in water terechtkomen?

Argon is door het radioactief verval van het isotoop 40K in een aantal kalium mineralen te vinden. Het heeft ook verschillende commerciële gebruiksdoeleinden en wordt met 750000 ton per jaar uit vloeibare lucht geëxtraheerd. Vervolgens kan argon als beschermende sfeer toegepast worden, omdat het niet met andere stoffen reageert. Dit kan bijvoorbeeld in elektrische verlichting van belang zijn. In fluorescerende lampen helpt het bovendien om het opstarten te versnellen. In lichtreclames geeft argon blauw licht. Maar het grootste deel van de argonproductie gaat naar de staalindustrie. Het wordt als isolatiegas gebruikt, als lucht afgesloten moet blijven om heet metaal voor oxidatie te beschermen, bijvoorbeeld bij de aluminium- of titaanproductie. Ook bij het atoomonderzoek wordt argon toegepast om andere elementen voor ongewenste invloeden te beschermen. Bovendien kan het ter bescherming voor temperatuurveranderingen gebruikt worden, zoals als isolatiemateriaal in de tussenruimte van dubbelglas. In banden van luxe auto’s wordt argon ingezet om het rubber te beschermen en geluidsemissies bij hoge snelheden te beperken. Een andere populaire toepassing zijn argonlasers voor oogcorrecties en het verwijderen van tumoren. Ook als markeringsstof is argon nuttig, omdat het eigenlijk geen reacties met de omgeving ingaat, en bij oppervlaktebehandelingen is het een geschikt dragend gas dat niet met het targetmateriaal reageert. De argonmethode of kalium-argonmethode wordt bijvoorbeeld in de geologie gebruikt om de stollingstijd van vulkanische materialen te dateren. Dit is mogelijk, omdat het vaste 40K met een halfwaardetijd van 1,3 miljard jaar vervalt tot gasvormig 40Ar dat niet uit een vaste stof, maar alleen uit smelten kan ontwijken. Ook is argon een bijproduct bij de gefractioneerde destillatie ter productie van waterstof.
Toch kan er eigenlijk geen sprake zijn van verontreiniging van wateren door commercieel gebruik van argon.

Welke milieuproblemen kunnen door waterverontreiniging met argon ontstaan?

Argon heeft geen biologische functie. Rhizobia, bacteriën die stikstof absorberen en omzetten in ammoniak, kunnen ook dit gas opnemen, maar niet verder verwerken. Argon geldt als niet watergevaarlijk en ook andere milieueffecten zijn niet bekend.
Argon heeft van nature drie stabiele isotopen, naast deze bestaan er inmiddels ook negen instabiele.

Welke gezondheidseffecten kan argon in water veroorzaken?

Argon is slechts in een heel kleine hoeveelheid in het menselijke lichaam te vinden. Het gaat bij dit element niet om een essentiële stof. Ook geldt argon als fysiologische onwerkzaam. Door argon in drinkwater zijn dus geen gevaren voor de gezondheid te verwachten.
Het enige gezondheidsrisico dat van belang kan zijn, is de accumulatie van argon in de ademlucht, waarbij risico op verstikking door zuurstoftekort bestaat. Afhankelijk van de duur van de blootstelling aan argongas kan het tot slaperigheid en misselijkheid komen, gevolgd door ademnood, bewusteloosheid en mogelijke dood door verstikking.

Welke waterzuiveringstechnologieën kunnen toegepast worden om argon te verwijderen?

De verwijdering van argon uit water is niet van belang.

Literatuurverwijzingen


Terug naar het periodiek systeem der elementen

Terug naar de overzicht van elementen en water

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved