Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Titaan - Ti

Chemische eigenschappen van Titaan - Gezondheidseffecten van Titaan - Milieu-effecten van Titaan

Atoomnummer 22 Titaan - Ti
Atoommassa 47,90 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,5
Dichtheid 4,51 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 1660 °C
Kookpunt 3287 °C
Vanderwaalstraal 0,147 nm
Ionstraal 0,09 nm (+2) ; 0,068 nm (+4)
Isotopen 5
Elektronen Schil [ Ar ] 3d1 4s2
Energie eerste ionisatie 658 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1323 kJ.mol -1
Energie derde ionisatie 2710 kJ.mol -1
Energie vierde ionisatie 4165 kJ.mol -1

Titaan

Titaan werd in 1791 ontdekt door de Pastoor William Gregor uit Engeland. Pure titaan werd voor het eerst geproduceerd door Matthew A. Hunter, een Amerikaanse metallurgist, in 1910. Titaan is het negende meest voorkomende element is de aardkorst en komt vooral voor in de mineralen Rutiel (TiO2), ilmeniet (FeTiO3) en spheen (CaTiSiO5). Ongeveer 0,57% van de aardkorst bestaat uit titaan.

Titaan is een sterk, licht metaal. Het is net zo sterk als staal en twee maal zo sterk als aluminium, maar het is 45% lichter dan staal en zelfs 60% zwaarder dan aluminium. Titaan wordt niet makkelijk gecorrodeerd door zeewater en wordt daarom gebruikt in propellers, zeilen en andere bootonderdelen die aan water worden blootgesteld. Titaan en titaan legeringen worden toegepast in vliegtuigen, raketten en en andere projectielen waar laag gewicht en temperatuurbestendigheid van belang zijn. Omdat titaan niet reageert in het menselijk lichaam wordt het gebruikt voor kunstheupen, botpinnen en andere implantaten. Helaas wordt wijdverbreid gebruikt gelimiteerd, omdat titaan ontzettend duur is.

Titaan oxide (TiO2) wordt gebruikt als pigment voor witte verf en dat is meteen het voornaamste gebruik van het element. Pure titaan oxide is relatief helder en wordt gebruikt om titania te maken, een kunstmatige edelsteen. Titaan tetrachloride (TiCl4), een titaanverbinding, wordt gebruikt om rookgordijnen te maken.

Titaan is het enige element dat verbrand in een atmosfeer bestaande uit enkel stikstof.

Gezondheidseffecten van Titaan

Elementair titaan en titaan dioxide zijn vrijwel niet toxisch. Bij proefdieren (ratten) die zijn blootgesteld aan titaan dioxide via de ademhaling hebben zich kleine verkoolde neerslagen gevormd in de longen. Vergaande blootstelling bij mensen kan resulteren in kleine veranderingen in longcapaciteit.

Effecten van overmatige blootstelling aan titaan poeder: Stof inademing kan verstrakking en pijn in de borst, kuchen en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Huid- of oogcontact kan irriterend werken. Blootstellingroutes: Inademing, huidcontact, oogcontact.

Carcinogentiteit: Het International Agency for Research on Cancer (IARC) heeft titaan in groep 3 geplaatst (niet geclassificeerd als kankerverwekkend voor mensen).

Milieueffecten van Titaan

Geen milieueffecten waargenomen

Titaan en water


Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved