Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Oplosbaarheid van zouten

Oplosbaarheid van zouten

De oplosbaarheid van zouten verschilt per zout, er zijn zouten die helemaal niet oplossen, er zijn zouten die gedeeltelijk oplossen en zouten die goed oplossen. Na het oplossen kunnen zouten de oplossing zuur of basisch maken.
De meeste Natrium en Kalium zouten zijn goed oplosbaar, de oplosbaarheid neemt toe als de temperatuur hoger wordt. Er zijn ook stoffen die bij temperatuurstoename minder oplosbaar zijn, voorbeelden hiervan zijn CaSO4 en Ca(OH)2.

TDS

TDS is een afkorting voor Total Dissolved Solids, in het Nederlands: totaal opgeloste stoffen en deze wordt gemeten in mg/l. De TDS is belangrijk als je werkt met ketelvoedingswater, bij de bepaling van het langelier getal en bij ontzouting van het water. Mocht de TDS niet bepaald zijn, dan is het mogelijk om de geleiding van het water te meten en deze om te rekenen naar TDS, hiervoor heeft Lenntech een handige omreken calculator.

Welke zouten zijn goed oplosbaar?

In het algemeen zijn alle Natrium (Na+) en Kalium (K+) zouten goed oplosbaar in water, ook zouten met als NO3- zijn goed oplosbaar. Bij de andere zouten ligt het aan de samenstelling en de concentratie of het zout oplosbaar is. Om de oplosbaarheid te bepalen kun je gebruik maken van het programmaatje aan de rechterkant van deze site!

Klik hier voor verdere informatie over de oplosbaarheid in water

Oplosbaar?

Met onderstaande applicatie kun je bekijken
of het bepaalde zout oplosbaar is in water.

Lenntech BV is not responsible for programming or calculation errors on this sheet. Feel free to contact us for any feedback

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved