Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Drinkwaternormen

Normen aangaande de kwaliteit van het drinkwater:

 • De WHO
  De WHO heeft een aantal richtlijnen voor de drinkwaterkwaliteit opgesteld. Dit zijn de internationale referentiepunten voor de standaard van veilig drinkwater. De laatste richtlijnen die in Geneve door de WHO zijn opgesteld dateren uit 1993.

  Klik hier om naar de pagina te gaan met de WHO-drinkwaternormen.

  U zult zien dat er voor sommige elementen en substanties geen richtlijn is. Dit komt omdat er nog geen gedegen studies zijn verrichten naar de gevolgen van deze stoffen op organismen en hierdoor kan er ook geen richtlijn opgesteld worden voor deze stoffen. In andere gevallen is de reden van het ontbreken van een richtlijn het feit dat het voor een stof onmogelijk is om gevaarlijke concentraties in water te bereiken ten gevolge van onoplosbaarheid in water of schaarste van de stof.


 • De Europese Unie

  De Europese Unie heeft op 3 november 1998 drinkwaterrichtlijn 98//83/EC opgericht. De richtlijn is opgesteld naar aanleiding van de oude drinkwaterrichtlijn die uit 1980 komt en waar nodig aangescherpt met de meest recente wetenschappelijke kennis (WHO richtlijnen en Wetenschappelijke Commissie voor Toxicologie en Ecotoxicologie. De nieuwe Europese richtlijnen verschaffen de inwoners van de Europese Unie en de leveranciers van het drinkwater binnen de Europese Unie een solide basis.

  Klik hier voor de Europese drinkwaterrichtlijn.

  Dit waren de grootste veranderingen in de richtlijn:
  - Lood: de richtlijn van lood is gereduceerd van 50 μg/L tot 10 μg/L en een overgangsperiode van vijftien jaar is bepaald om het vervangen van loden pijpen toe te staan.

  - Pesticides: de waarden van individuele substancies en voor het totaal aan pesticides zijn op hetzelfde niveau gebleven (0,1 μg/L tot 0,5 μg/L) en hiernaast zijn er strengere waarden geïntroduceerd voor bepaalde pesticides (0,03 μg/L).

  - Koper: de waarde is gereduceerd van 3 naar 2 μg/L

  - Er zijn standaarden toegevoegd die nieuwe parameters introduceren zoals: trichlooretheen, tetrachlooretheen, acrylamide, etc.

Klik hier voor een tabel die de WHO-richtlijnen met die van de Europese Unie vergelijkt.

Lees meer over dit onderwerp in een nieuw artikel over onderzoek naar de veiligheid van Nederlands drinkwater


Voelt u zich vrij om contact op te nemen met Lenntech op het gebied van waterfiltratietechnieken.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved