Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Drinkwaterbereiding

Engels

De productie van drinkwater uit oppervlaktewater

Op deze pagina vindt u de uitleg van een drinkwaterbereidingproces. Alle processtappen zijn genummerd en deze nummers corresponderen met de nummers in de schematische weergave van het drinkwaterbereidingproces dat hieronder staat. Eerst volgt er een opsomming van de processtappen:

a: Prefiltratie

1) De opname van water van oppervlaktewateren of grondwater en de opslag in reservoirs. Beluchting van grondwater en de natuurlijke behandeling van oppervlaktewater vinden meestal plaats in deze reservoirs. Vaak wordt het water ook verzacht en de pH aangepast tijdens deze natuurlijke processen.
2) Snelle zandfiltratie of in sommige gevallen microfiltratie in trommelfilters.

b: Toevoeging van chemicaliën

3) pH aanpassing door toevoeging van calciumoxide en natriumhydroxide.

4) FeCl3 toevoeging om vlokvorming voor de verwijdering van humuszuren en gesuspendeerde deeltjesmaterie te veroorzaken, indien nodig met de toevoeging van een extra vlokvormingsmiddel. De vlokken bezinken dan en worden verwijderd door lamelle delers. Daarna worden de vlokken geconcentreerd in slib en naar buiten gepompt om de deeltjes veilig te verwijderen en het slib te ontwateren.

5) Het verzachten van het water vindt plaats in een reservoir, door middel van natuurlijke beluchting of met natrium hydroxide, tot 8,5 oD. Dit is niet altijd nodig. Als bijvoorbeeld natuurlijke filtratie wordt toegepast, vindt verzachting op natuurlijke wijze plaats.

c: Natuurlijke filtratie

6) Een drinkwaterbereidingstap die specifiek is voor Nederland: Infiltratie van water in zandduinen voor een natuurlijke zuivering van het water. Dit wordt niet op alle locaties toegepast. Het water gaat de verzadigde zone binnen, waar het grondwater zich bevindt, en ondergaat hier een verdere biologische zuivering. Wanneer het water nodig is voor de bereiding van drinkwater, wordt het via pijpleidingen omhoog gehaald.

d: Desinfectie

7) Desinfectie wordt uitgevoerd met natriumhypochloriet of ozon. Meestal geeft men de voorkeur aan ozon, omdat ozon niet alleen bacteriën en virussen doodt; het verbetert ook de smaak en geureigenschappen en breekt microverontreinigingen af. Ozon verspreidt zich door het water in de vorm van kleine bubbels en gaat de cellen van micro-organismen via diffusie door de celwanden binnen. Het vernietigt micro-organismen of via de verstoring van groei of door de verstoring van ademhalingsfuncties en energieoverdracht door hun cellen. Tijdens deze processen gaat er ozon verloren vanwege het reactieproces O3 -> O2 +(O).

e: Fijne filtratie

8) Langzame zand (medium) filtratie voor de verwijdering van residuale turbiditeit en schadelijke bacteriën. Deze zandfilters worden dagelijks met water en lucht gespoeld.

9) Actieve koolstoffiltratie voor de verdere verwijdering van materie die smaak en geur aantasten en overgebleven microverontreinigingen. Dit gebeurt wanneer water door een laag korrelig actief koolstof filter stroomt. Het is nodig om regelmatig terug te spoelen om dichtslibben van het filter tegen te gaan, daarnaast moet het actieve koolstoffilter jaarlijks gereactiveerd worden.

f: Behoud en opslag

10) Toevoeging van 0,3 mg/L natriumhypochloriet om het behoud van de bereikte kwaliteit te waarborgen. Niet alle drinkwaterbedrijven voegen chloor aan het water toe. Het water wordt uiteindelijk via pijpleidingen en distributiepompen naar de gebruikers getransporteerd.

11) Beluchting om het zuurstofpeil terug te brengen op het niveau dat het had voordat het water opgeslagen werd. Dit wordt niet altijd toegepast.

12) Overblijvend water kan opgeslagen worden in drinkwaterreservoirs.

In de volgende schematische weergave van het drinkwaterbereidingproces staan de gestippelde pijlen voor binnenkomende chemicaliën en rode pijlen voor de uitgaande stromen.Schematische weergave van het drinkwaterbereidingproces

Water wordt niet altijd geïnfiltreerd in zandduinen tijdens de behandeling. Holland laat dit duidelijk zien:
- In Rotterdam wordt het water opgeslagen in reservoirs in de Biesbosch, waar het een natuurlijke behandeling ondergaat.
- In Amsterdam werd het water opgeslagen en op natuurlijke wijze behandeld in zandduinen tot het jaar 2000, tegenwoordig wordt het opgeslagen in reservoirs.
- In Den Haag wordt het water nog steeds opgeslagen en natuurlijk behandeld in zandduinen.

Zie ook onze Drinkwater FAQ's en onze uitgebreide Waterbegrippenlijst

Lees nu het nieuwe artikel over onderzoek naar de veiligheid van Nederlands drinkwater

Als u nog meer vragen heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved