Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Water FAQ ( Veelgestelde Vragen)

De vraagbaak voor onderwerpen op het gebied van water

English Francais Deutsch Espanol

Drinkwater FAQ

Wat zit er in het drinkwater?

Drinkwater bevat, net als elke andere stof, kleine hoeveelheden bacteriën. De meeste van deze bacteriën komen veel voor en zijn over het algemeen niet schadelijk. Chloor wordt soms toegevoegd aan drinkwater om bacteriegroei in de drinkwaterleidingen tegen te gaan. Daarom bevat drinkwater soms ook kleine hoeveelheden chloor.
Water bestaat voor een groot gedeelte uit mineralen en andere anorganische bestanddelen, zoals calcium. Als u wilt weten welke stoffen zich in uw drinkwater bevinden om te weten of het veilig genoeg is om te drinken, kunt u een speciale instantie vragen om uw drinkwater te testen. Uiteraard wordt de kwaliteit van het drinkwater ook gecontroleerd door het drinkwaterbedrijf.

Meer informatie over het drinkwaterbereidingproces is nu beschikbaar

Welke gevaren bedreigen het drinkwater?

Er zijn een aantal problemen die de kwaliteit van drinkwater kunnen bedreigen. Hier zullen er een aantal genoemd worden.
Het water kan besmet zijn met de coliform bacterie. Deze bacterie behoort tot een groep micro-organismen die normaliter gevonden worden in menselijke uitwerpselen en in de uitwerpselen van andere warmbloedige dieren en in oppervlaktewater. Wanneer in het drinkwater deze bacteriën gevonden worden, kan dit erop wijzen dat het water besmet is. Bijvoorbeeld met water dat gebruikt is om stallen mee schoon te maken. De aanwezigheid van deze bacteriën wijst erop dat er ook ziekteverwekkende micro-organismen, pathogenen genoemd, op dezelfde wijze in het drinkwater kunnen komen, als er geen actie wordt ondernomen. Daarom moet drinkwater vrij zijn van de coliform bacterie.

Gisten en virussen kunnen ook de waterkwaliteit in gevaar brengen. Het zijn microbiologische verontreinigingen, die doorgaans in oppervlaktewater worden gevonden. Voorbeelden zijn Giardia en Cryptosporidium. Giardia is een eencellige die darmproblemen veroorzaakt. Cryptosporidium is een parasiet die gezien wordt als een van de belangrijkste oorzaken van diaree bij mensen. Zelfs bij gezonde individuen met een normaal werkend immuunsysteem duurt de ziekte een paar dagen, terwijl men lijdt aan diarree, overgeven buikkramp en koorts. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen lijden aan veel zwaardere symptomen, zoals een cholera-achtige ziekte.

Nitraat in drinkwater kan cyanose veroorzaken, een verkleining van de capaciteit van het bloed om zuurstof te dragen. Dit is vooral gevaarlijk bij kinderen jonger dan 6 maanden.

Lood kan in het drinkwater terechtkomen, via de koperen pijpleidingen waar het water door vervoerd wordt. Wanneer het water door de pijpen stroomt, lossen kleine deeltjes lood op in het water, zodat het water verontreinigd raakt met lood. Lood is een giftige stof die snel door het menselijk lichaam wordt opgenomen, vooral bij jonge kinderen. Dit leidt tot loodvergiftiging.

Legionella is een bacterie die snel groeit wanneer water voor een langere periode een temperatuur tussen de 30 en 40 °C heeft. Deze bacterie kan samen met andere luchtdeeltjes ingeademd worden wanneer dit water verdampt wordt. Deze legionellabacterie kan koorts veroorzaken, die ook wel bekend staat als de Pontiac koorts, daarnaast kan het ook een de dodelijke ziekte Legionella veroorzaken.

Hoe wordt de drinkwaterkwaliteit bewaakt?
Elk land heeft speciale normen voor het drinkwater. Deze schrijven voor welke stoffen in drinkwater mogen zitten en wat de maximaal toegestane hoeveelheden van deze stoffen zijn. Deze normen worden maximale verontreinigingsniveaus genoemd. Voor elke verontreiniging die schadelijke effecten kan hebben op de menselijke gezondheid worden deze niveaus bepaald. Ieder drinkwaterbedrijf heeft zich aan deze normen te houden. Wanneer water gezuiverd wordt om het geschikt te maken als drinkwater, wordt het getest op een aantal gevaarlijke verontreinigingen. Daarna kan men bepalen hoeveel en welke verontreinigingen er verwijderd moeten worden om aan de normen te voldoen en welke zuiveringsstappen men hiervoor moet volgen.

Meer informatie over de Europese drinkwater normen

Is gebotteld water veiliger dan kraanwater?

Veel mensen maken zich zorgen over het feit dat ze ziek zouden kunnen worden van het drinken van kraanwater. Deze bezorgdheid wordt gevoed door artikelen in de kranten en nieuwsberichten op radio en TV over de onveiligheid van het drinkwater en bijvoorbeeld over de uitbraak van Legionella. Sommige mensen kiezen er daarom voor om dure waterzuiveringssystemen te installeren. Helaas heeft een studie aangetoond dat veel van deze particulieren te veel geld betalen voor gebotteld water en soms zelfs water drinken dat vuiler is dan het water dat er uit de kraan komt. Om er zeker van te zijn dat het gebottelde water dat men gebruikt goed is, kan men controleren of het bedrijf dat het water bottelt lid is van de IBWA (International Bottled Water Association) en zich houdt aan de testeisen voor drinkwater. De IBWA stuurt jaarlijks inspecteurs naar deze bedrijven, om er zeker van te zijn dat het bedrijf veilig, schoon drinkwater produceert.

Mensen kunnen zich ook de kosten van gebotteld water besparen, door hun kraanwater te laten testen door lokale gezondheidsinstanties of privé laboratoria. Als er een verontreiniging wordt aangetroffen, kan men een apparaat kopen dat de desbetreffende verontreiniging verwijdert. Dit is echter voor de meeste huishoudens niet nodig, omdat hun kraanwater veilig genoeg is.

Zie ook onze uitgebreide Waterbegrippenlijst of ga terug naar de FAQ water overzicht

Lees nu het nieuwe artikel over onderzoek naar de veiligheid van Nederlands drinkwater

Als u nog meer vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved