Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Water Zuivering FAQ Veel gestelde Vragen

De vraagbaak voor onderwerpen op het gebied van water

English Francais Deutsch Espanol

Water Zuivering FAQ

Wat is waterzuivering?
Waterzuivering staat voor het vrijmaken van water van elke onzuiverheid die het kan bevatten, zoals verontreinigingen of micro-organismen.
Waterzuivering is geen eenzijdig proces, het zuiveringsproces beslaat meerdere stappen. Welke stappen gevolgd dienen te worden, is afhankelijk van het soort onzuiverheden die in het water aangetroffen worden. Deze kunnen zeer verschillen.

Op welke manier wordt vervuild water behandeld?

Bezinking

Voordat het eigenlijke zuiveringsproces begint, kunnen sommige verontreinigingen bezinken in een bezinkingstank. Deze kunnen dan makkelijk verwijderd worden, nadat ze de bodem van de tank bereikt hebben.

Verwijdering van gevaarlijke micro-organismen

Vaak moet verontreinigd water vrijgemaakt worden van micro-organismen. Het water wordt dan gedesinfecteerd. Dit wordt vaak gedaan met behulp van chloor.

Verwijdering van opgeloste deeltjes

Micro-organismen zijn niet alleen een bedreiging voor de kwaliteit van water, men kan er ook zijn voordeel mee doen. Sommige micro-organismen kunnen gevaarlijke verontreinigingen omzetten in onschadelijke stoffen. Dit proces neemt vaak een hoop tijd in beslag, en wordt alleen toegepast bij water dat verontreinigd is met stoffen die door micro-organismen, meestal bacteriën, omgezet kunnen worden.

Fysische / chemische methoden

Wanneer de behandeling met micro-organismen geen optie is, kunnen er verschillende technieken gebruikt worden, deze worden onderverdeeld in fysische en chemische technieken. Bij chemische technieken worden er vaak bepaalde chemicaliën aan het water toegevoegd, om er zeker van te zijn dat de verontreiniging van structuur veranderd en makkelijker verwijderd kan worden. Meststoffen zoals nitraten worden op deze manier verwijderd. De verwijdering van verontreinigingen kan ook plaatsvinden door middel van specifiekere en moeilijkere chemische processen. Deze processen zijn niet makkelijk te doorgronden.
Fysische behandeling heeft meestal te maken met zuiveringsstappen als filtratie.

Meer informatie over waterbehandelingschemicaliën


Waterverontreinigingsbehandeling

Voor meer gedetailleerde beschrijvingen van waterzuiveringsstappen

Hoe kunnen bacteriën uit het water verwijderd worden?

Bacteriën en andere micro-organismen worden met behulp van desinfectie uit het water verwijderd. Dit betekent dat een aantal stoffen aan het water toegevoegd worden om bacteriën te doden, deze stoffen worden biocides genoemd. Soms kan desinfectie ook plaatsvinden met behulp van UV-licht.

Meer informatie over desinfectie

Wat is aërobe waterbehandeling?

Wanneer bacteriën voor waterzuivering gebruikt worden, zijn er twee soorten overdracht; een hiervan is de aërobe overdracht. Dit houdt in dat zuurstofafhankelijke bacteriën de verontreinigingen in het water omzetten. Aërobe bacteriën kunnen alleen stoffen omzetten wanneer er voldoende zuurstof aanwezig is. Zij hebben zuurstof nodig voor elke chemisch reactie die ze uitvoeren. Meestal zijn de producten waar deze bacteriën verontreinigingen in omzetten koolstofdioxide en water.

Wat is anaërobe waterbehandeling?

Water kan ook met behulp van anaërobe bacteriën gezuiverd worden. Anaërobe overdracht wordt toegepast met behulp van bacteriën die niet van zuurstof afhankelijk zijn om verontreinigingen in het water om te zetten. Anaërobe bacteriën kunnen alleen verontreinigingen omzetten wanneer het zuurstofniveau laag is, omdat zij andere stoffen gebruiken bij chemische omzettingen. Anaërobe bacteriën ontwikkelen niet alleen koolstofdioxide en water bij de chemische omzetting, maar ook methaangas. Dit methaangas kan gebruikt worden als brandstof voor de apparaten die bij dit zuiveringsproces betrokken zijn. De anaërobe omzetting van een stof vraagt om meer stappen dan de aërobe omzetting, maar helaas is het uiteindelijke resultaat minder goed. Na een anaërobe omzetting worden er dikwijls nog aërobe bacteriën ingezet om het proces te vervolmaken, omdat het water anders nog niet schoon genoeg is.

Hoe worden meststoffen uit het water verwijderd?

Meststoffen zoals fosfaat worden verwijderd door middel van toevoeging van een andere stof, dikwijls is dat ijzer. De stoffen vormen dan vaste neerslagdeeltjes die uit het water gefilterd kunnen worden.

De verwijdering van ammonium en nitraten ligt wat gecompliceerder. Het gaat hier om een zuiveringsproces dat zowel een aërobe als een anaërobe omzetting nodig heeft om ze te verwijderen.

Bij de aërobe omzetting zijn twee bacteriesoorten betrokken. De Nitrosomonas bacterie zet ammonia om in nitriet en de Nitrobacter bacterie zet vervolgens nitriet om in nitraat.
Hoewel nitraat voor vissen niet meteen een gezondheidsrisico vormt, zijn hoge doses niet gewenst. Hoge nitraatniveaus bevorderen niet alleen de abnormaal sterke groei van algen, tegenwoordig gaat men er ook van uit dat hoge nitraatniveaus betrokken zijn bij bepaalde vissterfte. Daarom kan men het proces niet hier beëindigen en moet het water verder gezuiverd worden.
Anaërobe bacteriën worden ingezet om nitraat om te zetten in stikstofgas. Dit proces kan alleen plaatsvinden bij de afwezigheid van zuurstof. De eerste stap in dit proces is de omkering van het nitrificatieproces. Nitraat wordt weer omgezet in nitriet. De tweede stap van de denitrificatie is de omzetting van nitriet in stikstofgas. (N2). Dit gas kan vervolgens losgelaten worden, zonder verder enige schade aan het milieu toe te brengen.

Zie ook onze uitgebreide Waterbegrippenlijst of ga terug naar de water FAQ overzicht

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved