Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Periodiek systeem geschiedenis

Geschiedenis van het periodiek systeem der elementen

In 1669 ontdekte de Duitse verkopen en amateur alchemist Hennig Brand een Steen de Wijzen te creëren; een voorwerp dat volgens zeggen metalen in puur goud zou kunnen veranderen. Hij verwarmde de residuen van gekookte urine, en daaruit droop een vloeistof die in brand vloog. Dat was de eerste keer dat fosfor werd ontdekt.

In 1680 ontdekte ook Robert Boyle fosfor, en nu werd de ontdekking wel aan het publiek bekend gemaakt.

In 1809 werden tenminste 47 elementen ontdekt, en wetenschappers begonnen patronen in de eigenschappen te ontdekken.

In 1863 verdeelde Engelse scheikundige John Newlands de tot nu toe ontdekte 56 elementen in 11 groepen, gebaseerd op scheikundige eigenschappen.

In 1869 begon de Russische scheikundige Dimitri Mendeleev met de ontwikkeling van het periodiek systeem, waarin de elementen naar atoommassa gerangschikt waren. Hij voorspelde de ontdekking van andere elementen, en liet ruimte over in zijn periodiek systeem.

In 1886 ontdekte de Franse scheikundige Antoine Bequerel voor het eerst radioactiviteit. De Nieuw-Zeelandse Thomson student Ernest Rutherford onderscheidde drie typen straling; alfa, bèta en gamma straling. Marie en Pierre Curie onderzochten de radioactiviteit van uranium en thorium, en ontdekten daardoor radium, en vervolgens polonium. Ze ontdekten ook dat bèta deeltjes negatief geladen zijn.

In 1894 ontdekten Sir William Ramsay en Lord Rayleigh de edelgassen, en die werden toegevoegd aan het periodiek systeem als groep 0.

In 1897 ontdekte de Engelse natuurkundige Thomson voor het eerst elektronen; kleine negatief geladen deeltjes in een atoom. John Townsend en Robert Millikan bepaalden de precieze lading en massa.

In 1900 ontdekte Bequerel dat bèta deeltjes ontdekt door de Curies hetzelfde zijn als elektronen.

In 1903 kondigde Rutherford aan dat radioactiviteit het gevolg is van de afbraak van atomen.

In 1911 ontdekten Rutherford en de Duitse natuurkundige Hans Geiger dat elektronen om de kern in een atoom circuleren.

In 1913 ontdekte Bohr dat elektronen zich om een atoomkern bewegen in discrete energiebanen, die orbitalen heten. Straling komt vrij bij beweging van de ene orbitaal naar de andere.

In 1914 identificeerde Rutherford voor het eerst de protonen in de atoomkern. Hij voerde ook voor het eerst een transmutatie uit van stikstof naar zuurstof. De Engelse natuurkundige Henry Moseley stelde atoomnummers vast, gebaseerd op het aantal elektronen in een atoom en niet op de atoommassa.

In 1932 ontdekte James Chadwick voor het eerst neutronen, en isotopen werden onderscheiden. Nu was de volledige basis voor het huidige periodiek systeem gelegd. In hetzelfde jaar spleten de Engelsman Cockroft en de Ier Walton voor het eerst een atoom door lithium in een deeltjes versneller te bestoken, waardoor twee helium kernen ontstonden.

In 1945 identificeerde Glenn Seaborg de lanthaniden and actiniden (atoomnummer >92), die in de meeste gevallen onder het periodiek systeem staan.Sources

Manhattan Project
Wikipedia

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved