Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Milieu-effecten verklaard

Gevolgen voor het milieu

Terminologie van de gevolgen voor de milieu van elementen en samenstellingen

LC50

Lethal Concentration 50. Een LC50 waarde is de concentratie van een substantie in lucht die 50% van de testen dieren (typisch muizen of ratten) zal doden bij een enkele blootstelling (typisch 1 of 4 uren). De waarde geeft een idee aan van de relatieve toxiciteit van het materiaal.

Deze waarde wordt toegegeven aan dampen, stof, mist en gassen.

Vaste stoffen en vloeistoffen gebruiken de dichtbij verwante LD50 waarde (50% dodelijke dosis).

LD50

Lethal Dose 50. De LD50-waarde is de hoeveelheid van een vast of vloeibaar materiaal dat 50% van test dieren (bijvoorbeeld, muizen of ratten) in een dosis doodt.

Toxisch

Toxisch wordt door OSHA (Ocupational Safety and Health Administration) 29 CFR 1910,1200 App als een chemische stof gedefinieerd die in 1 van deze 3 categorieën valt:

  1. Een chemische stof dat een dodelijke dosis heeft (LD50) van meer dan 50 milligrammen per kilogram, maar niet meer dan 500 milligrammen per kilogram lichaamsgewicht wordt mondeling beheerd naar albino ratten elk wegend tussen 200 en 300 grammen.

  2. Een chemische stof dat een dodelijke dosis heeft (LD50) van meer dan 200 milligrammen per kilogram, maar niet meer dan 1.000 milligrammen per kilogram lichaamsgewicht wordt beheerd door ononderbroken contact voor 24 uur (of minder indien dood binnen 24 uren) met de naakte huid van albino konijnen elk wegend tussen twee en drie kilogrammen.

  1. Een chemische stof dat een dodelijke concentratie heeft (LC50) in lucht van meer dan 200 delen per miljoen, maar niet meer dan 2.000 delen per miljoen in volume van een gas of damp of meer dan twee milligrammen per liter maar niet meer dan 20 milligrammen per liter van mist, damp, of stof, wanneer wordt beheerd door ononderbroken inademing voor een uur (of minder indien dood binnen een uur) naar albino ratten elk wegend tussen 200 en 300 grammen.

Zeer Toxisch

Zeer toxisch wordt door OSHA (Ocupational Safety and Health Administration) gedefinieerd als:

  1. Een chemische stof die dodelijke dosis heeft (LD50) van 50 milligrammen of kleiner per kilogram lichaamsgewicht wordt mondeling beheerd naar albino ratten elk wegend tussen 200 en 300 grammen.

  2. Een chemische stof die dodelijke dosis heeft (LD50) van 200 milligrammen of kleiner per kilogram lichaamsgewicht wordt beheerd door ononderbroken contact voor 24 uren (of minder indien dood binnen 24 uren) met de naakte huid van albino konijnen elk wegend tussen twee en drie kilogrammen.

  3. Een chemische stof die dodelijke concentratie heeft (LC50) in lucht van 200 delen per miljoen in volume of kleiner van gas of damp of 2 milligrammen per liter of kleiner van mist, damp of stof, wordt beheerd door ononderbrokene inademing voor een uur (of minder indien dood binnen een uur) naar albino ratten elk wegend tussen 200 en 300 grammen.

De toxicologie

De toxicologie richt zich op de bestudering van de schadelijke effecten van stoffen op levende organismen, met als oogmerk de risico's van blootstelling aan deze stoffen voor mens, dier en milieu te schatten en ongewenste effecten te minimaliseren. De toxicologie is bij uitstek een interdiscipline tussen de medische, biologische en chemische gebieden van wetenschap.

De toxine

Een toxine is een giftige substantie.

Toxinen die gevolgen hebben voor specifieke soorten cellen of organen worden cytotoxins genoemd.

Sommige definities zijn te vinden bij MSDS Hyperglossary (http://www.ilpi.com/msds/ref/).

Voor de milieuresultaten per chemisch element ga naar de periodieke systeem van elementen

En voor de definities en verklaringen van gezondheids resultaten van chemische elementenOver Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved