Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Lijst van chemische elementen gerangschikt naar Atoommassa

Chemische elementen gesorteerd op Atoom massa

Alle scheikundige elementen van het periodiek systeem op volgorde van Atoom massa.

Hieronder kunt op elk scheikundig element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemische
en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten.

De scheikundige elementen van het Periodiek systeem op volgorde van: Atoom-
massa
Naam scheikundig element Symbool Atoomnummer
- Alfabetisch 1,0079 Waterstof H 1
- Atoomnummer 4,0026 Helium He 2
- Symbool 6,941 Lithium Li 3
- Massa 9,0122 Beryllium Be 4
- Elektronegativiteit 10,811 Boor B 5
- Dichtheid 12,0107 Koolstof C 6
- Smeltpunt 14,0067 Stikstof N 7
- Kookpunt 15,9994 Zuurstof O 8
- Vanderwaalstraal 18,9984 Fluor F 9
- Ontdekking 20,1797 Neon Ne 10
- Ontdekker 22,9897 Natrium Na 11
- Elementen in aardkorst 24,305 Magnesium Mg 12
- Elementen in menselijk lichaam 26,9815 Aluminum Al 13
- Covalente straal 28,0855 Silicium Si 14
- Ionstraal 30,9738 Fosfor P 15
Voor scheikunde studenten en leraren en leerlingen van exacte wetenschappen:

De tabel hiernaast benoemt de chemische elementen van het periodiek systeem en rangschikt ze op Atoommassa (gewicht). Het eerste element is Waterstof en het laatste Hassium. Voor onderzoeken voor een praktische opdracht of voor een profielwerkstuk zullen eerder genoemde thema's helpen bij studie of huiswerk. De links geven per onderwerp en per element de individuele karakteristieke eigenschap.

Mocht u zoeken naar bredere verbanden tussen de individuele scheikundige elementen onderling dan kan het beste het periodiek systeem zelf worden bekeken waarin schematisch de metalen, niet metalen, (edel) gassen, halfgeleiders, Lanthaniden en actiniden aangegeven zijn met hun fysisch-chemische verwantschap en data.

32,065 Zwavel S 16
35,453 Chloor Cl 17
39,0983 Kalium K 19
39,948 Argon Ar 18
40,078 Calcium Ca 20
44,9559 Scandium Sc 21
47,867 Titanium Ti 22
50,9415 Vanadium V 23
51,9961 Chroom Cr 24
54,938 Mangaan Mn 25
55,845 IJzer Fe 26
58,6934 Nikkel Ni 28
58,9332 Kobalt Co 27
63,546 Koper Cu 29
65,39 Zink Zn 30
69,723 Gallium Ga 31
72,64 Germanium Ge 32
74,9216 Arsenicum As 33
78,96 Seleen Se 34
79,904 Broom Br 35
83,8 Krypton Kr 36
85,4678 Rubidium Rb 37
87,62 Strontium Sr 38
88,9059 Yttrium Y 39
91,224 Zirkonium Zr 40
92,9064 Niobium Nb 41
95,94 Molybdeen Mo 42
98 Technetium Tc 43
101,07 Ruthenium Ru 44
102,9055 Rhodium Rh 45
106,42 Palladium Pd 46
107,8682 Zilver Ag 47
112,411 Cadmium Cd 48
114,818 Indium In 49
118,71 Tin Sn 50
121,76 Antimoon Sb 51
126,9045 Jodium I 53
127,6 Telluur Te 52
131,293 Xenon Xe 54
132,9055 Cesium Cs 55
137,327 Barium Ba 56
138,9055 Lanthanium La 57
140,116 Cerium Ce 58
140,9077 Praseodymium Pr 59
144,24 Neodymium Nd 60
145 Promethium Pm 61
150,36 Samarium Sm 62
151,964 Europium Eu 63
157,25 Gadolinium Gd 64
158,9253 Terbium Tb 65
162,5 Dysprosium Dy 66
164,9303 Holmium Ho 67
167,259 Erbium Er 68
168,9342 Thulium Tm 69
173,04 Ytterbium Yb 70
174,967 Lutetium Lu 71
178,49 Hafnium Hf 72
180,9479 Tantalium Ta 73
183,84 Wolfraam W 74
186,207 Renium Re 75
190,23 Osmium Os 76
192,217 Iridium Ir 77
195,078 Platina Pt 78
196,9665 Goud Au 79
200,59 Kwik Hg 80
204,3833 Thallium Tl 81
207,2 Lood Pb 82
208,9804 Bismut Bi 83
209 Polonium Po 84
210 Astatium At 85
222 Radon Rn 86
223 Francium Fr 87
226 Radium Ra 88
227 Actinium Ac 89
231,0359 Protactinium Pa 91
232,0381 Thorium Th 90
237 Neptunium Np 93
238,0289 Uranium U 92
243 Americium Am 95
244 Plutonium Pu 94
247 Curium Cm 96
247 Berkelium Bk 97
251 Californium Cf 98
252 Einsteinium Es 99
257 Fermium Fm 100
258 Mendelevium Md 101
259 Nobelium No 102
261 Rutherfordium Rf 104
262 Lawrencium Lr 103
262 Dubnium Db 105
264 Bohrium Bh 107
266 Seaborgium Sg 106
268 Meitnerium Mt 109
277 Hassium Hs 108
onbekend Darmstadtium Ds 110
onbekend Roentgenium Rg 111
onbekend Copernicium Cn 112
onbekend Nihonium Nh 113
onbekend Flerovium Fl 114
onbekend Moscovium Mc 115
onbekend Livermorium Lv 116
onbekend Tennessine Ts 117
onbekend Oganesseon Og 118

Klikt u hier: voor een schematisch overzicht van de Periodiek Systeem en haar elementen.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved