Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Vanadium - V

Chemische eigenschappen van Vanadium - Gezondheidseffecten van Vanadium - Milieu-effecten van Vanadium

Atoomnummer 23
Atoommassa 50,9414g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling 1,6
Dichtheid 6,1 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt 1890 °C
Kookpunt 3380 °C
Vanderwaalstraal 0,134 nm
Ionstraal 0,074 nm (+3) ; 0,059 (+5)
Isotopen 2
Elektronen Schil [ Ar ] 3d3 4s2
Energie eerste ionisatie 649,1 kJ.mol -1
Energie tweede ionisatie 1358 kJ.mol -1
Energie derde ionisatie 2543 kJ.mol -1
Energie vierde ionisatie 4652 kJ.mol -1

Vanadium

Vanadium werd ontdekt door de Mexicaanse scheikundige Andrés Manuel del Rio, in 1801. Rio stuurde monsters vanadium erts en een brief met zijn detectiemethode naar het Instituut van Frankrijk in Parijs, voor analyse en bevestiging. Helaas voor Rio ging zijn brief verloren tijdens een schipbreuk en ontving het Instituut alleen zijn monsters, welke een kort briefje bevatten hoeveel dit nieuwe element genaamd erythroon op chroom leek. Rio trok deze bewering terug toen hij een brief ontving uit Parijs waarin deze werd tegengesproken. In 1830 werd vanadium ontdekt door de Zweedse scheikundige Nils Gabriel Sefstrôm, omdat hij ijzer monsters bestudeerde uit een mijn in Zweden. Vanadium werd geïsoleerd door de Engelse scheikundige Sir Henry Enfield Roscoe in 1867 door vanadium trichloride (VCl3) met waterstof gas te conbineren. Momenteel wordt vanadium meestal verkregen uit de mineralen vanadiet (Pb5(VO)3Cl) en carnotiet (K2(UO2)2VO4*1-3H2O), door verhitting van gestampt ijzer in aanwezigheid van koolstof en chloor, zodat vanadium trichloride ontstaat. Het vanadium trichloride wordt vervolgens verhit met magensium in een argon atmosfeer.
Vanadium is corrosie bestendig en wordt daarom soms gebruikt om speciale buizen en pijpleidingen te maken voor de chemische industrie. Vanadium absorbeert geen neutronen en kent daarom ook toepassingen in de nucleaire industrie. Een dun laagje vanadium wordt gebruikt om titaan aan staal te verbinden.

Bijna 80% van alle vandium dat wordt geproduceerd, wordt gebruikt om ferrovanadium te maken af als staaladditief. Ferrovanadium is een sterke ijzerlegering die tegen schokken en corrosie kan en die voor tussen de 1% en 6% uit vanadium bestaat. Ferrovanadium en vanadium staallegeringen worden gebruikt om bijvoorbeeld wielassen, krukassen, auto onderdelen, vliegtuigmotor onderdelen, bronnen en snijgereedschap te maken.

Vanadiumpentoxide (V2O5) is de nuttigste vanadiumverbinding. Het wordt gebruikt als beits, een materiaal dat verf permanent aan textiel hecht. Vanadium pentoxide wordt ook gebruikt als katalysator bij verschillende chemische reacties tijdens de fabricage van keramiek. Vanadium pentoxide kan worden vermengd met gallium voor de productie van supergeleidbare magneten.

Gezondheidseffecten van Vanadium

De opname van vanadium vindt bij mensen voornamelijk plaats door voedsel zoals boekweit, sojabonen, olijfolie, zonnebloemolie, appels en eieren.

Vanadium kan verschillende effecten op de menselijke gezondheid hebben, wanneer de opname te hoog is. Wanneer de opname van vanadium via de lucht plaatsvindt, kan dit bronchitis en longontsteking veroorzaken.

De onmiddellijke effecten van zijn de irritatie van longen, keel, ogen en de neusholte.

Andere effecten tengevolge van de opname van vanadium zijn:
- Hart- en vatziekten
- Ontsteking van de buik en ingewanden
- Schade aan het zenuwstelsel
- Bloeden van de lever en nieren
- Huiduitslag
- Ernstig trillen en verlammingen
- Neusbloedingen en keelpijn
- Verzwakking
- Misselijkheid en hoofdpijn
- Duizeligheid
- Gedragsveranderingen

Milieu-effecten van Vanadium

Vanadium kan in het milieu gevonden worden in algen, planten, gewervelde, vissen en veel andere soorten. In mossels en krabben bioaccumuleert vanadium sterk, dat kan leiden tot concentraties die ongeveer 105 tot 106 keer groter zijn dan de concentraties die in het zeewater gevonden worden.
Vanadium veroorzaakt de remming van bepaalde enzymen, dat bepaalde neurologische effecten heeft. Daarnaast kan vanadium ook ademhalingsproblemen, verlammingen en negatieve effecten op de lever en nieren veroorzaken.

Laboratoriumtesten met proefdieren hebben aangetoond, dat vanadium schade aan het reproductiesysteem van mannelijke dieren kan toebrengen en dat het zich ook ophoopt in de vrouwelijke placenta.

Vanadium kan in sommige gevallen veranderingen in het DNA veroorzaken, maar het kan bij dieren geen kanker veroorzaken.

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved