Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Xenon - Xe

Chemische eigenschappen van Xenon - Gezondheidseffecten van Xenon - Milieu-effecten van Xenon

Atoomnummer 54 Xenon - Xe
Atoommassa 131,29 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling onbekend
Dichtheid 5,9.10-3g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt - 112 °C
Kookpunt - 107 °C
Vanderwaalstraal 0,217 nm
Isotopen 9
Elektronen Schil [ Kr ] 4d10 5s25p6
Energie eerste ionisatie 1170 kJ.mol -1
Standaard potentiaal Sir Ramsay 1898
Ontdekt door: In 1949 door Thompson, Ghiorso.

Xenon

Xenon is ontdekt op 12 juli 1898 door Sir William Ramsay, een Schotse scheikundige, en Morris Travers, een Engelse scheikundige, kort nadat zij de elementen krypton en neon hadden ontdekt. Net als krypton en neon werd xenon ontdekt door de bestudering van vloeibare lucht. De atmosfeer van de aarde bestaat voor ongeveer 0,0000087% uit xenon.

Xenon produceert een scherpe witte lichtflits wanneer er elektrische spanning op wordt gezet en wordt daarom veel toegepast in stroboscooplampen. Het licht dat xenon emitteert wordt aangewend als biocide en wordt als laser gebruikt.

Doordat xenon een hoog molair gewicht heeft, worden xenon ionen gebruikt als brandstof in een experimentele ionenmotor aan boord van het ruimteschip Deep Space 1 van de VS.

Eens dacht men dat xenon volledig inert was, maar nu weten we dat het verbindingen kan vormen, meestal met fluor, zuurstof en platina. XePtF6, XeF2, XeF4, XeF6 and XeO4 zijn voorbeelden van xenonverbindingen die bestaan.

Xenon is een inert edelgas dat in zeer kleine hoeveelheden in de atmosfeer van de aarde aanwezig is. In de atmosfeer van Mars is 0,08 mg/L xenon aanwezig. Voor 1962 werd aangenomen dat xenon en andere edelgassen geen verbindingen aan konden gaan. Maar inmiddels zijn veel verschillende xenonverbindingen ontdekt, onder andere xenon hydraat, natrium perxenaat, xenon deutraat, xenon difluoride, xenon tetrafluoride, en nog veel meer. Er is ook een zeer explosieve vorm van xenon gevonden, xenon trioxide (XeO3).

Metallic xenon produceert in een vacuüm cilinder een blauw schijnsel wanneer het in aanraking komt met elektriciteit en vindt daarom toepassing in stroboscooplampen. Metallic xenon kan worden verkregen door enkele honderden kilobars aan druk te gebruiken. Het is een kleurloos, geurloos, inert gas.

Gezondheidseffecten van Xenon

Inademing: Dit gas is inert en heeft een verstikkende werking. Inademing in hoge concentraties kan resulteren in duizeligheid, misselijkheid, overgeven, bewusteloosheid en overlijden. Door beoordelingsfouten overlijden mensen aan argonblootstelling. Ze raken namelijk verward, of verliezen het bewustzijn waardoor ze zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. Bij lage zuurstofconcentraties in de lucht kan de dood als na enkele seconden intreden.

Het effect van verstikkende gassen wordt bepaald door de hoeveelheid zuurstof die weg reageert uit de lucht ten gevolge van de aanwezigheid van de stof, waardoor men minder zuurstof kan inademen. Zuurstof kan met 75% afnemen voordat zich symptomen voordoen bij mensen. Daarvoor moet dan weer een verstikkende stof aanwezig zijn in een concentraties van 33% van het gas/ lucht mengsel. Wanneer de verstikkende stof een concentratie van 50% van het gas/ lucht mengsel bereikt, zijn symptomen duidelijk zichtbaar. Een concentratie van 75% is dodelijk binnen enkele minuten. 

Symptomen: De eerste symptomen van een verstikkende stof zijn kortademigheid en hyperventilatie. Men wordt minder alert en de spiercoördinatie neemt af. De houding wordt minder en alle zintuigen werken slecht. Vervolgens wordt men emotioneel instabiel en raakt men snel afgemat. Wanneer de blootstelling toeneemt, kan men te kampen krijgen met symptomen als misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, bewusteloosheid, krampen en uiteindelijke diepe coma en overlijden.

Xenon is niet kankerverwekkend.

Milieueffecten van Xenon

Xenon is een erg zeldzaam atmosferisch gas en is niet-toxisch en chemisch inert. Bij extreem lage temperaturen (-244 °C) kunnen organismen bevriezen bij contact met xenon. Er zijn geen ecologische effecten op de lange termijn waargenomen.

Bij weggooien: Wanneer krypton afval moet worden weggedaan, blaas dan de stoom langzaam naar een goed-geventileerde buitenlocatie, waar geen werkzaamheden en luchtinname plaatsvindt. Doe het gasresidu niet in gascilinders. Breng de opslagcilinders terug naar de leverancier, zorg dat ze goed afgesloten zijn. Houdt er rekening mee dat lokale afvalregulering kan afwijken van afvalregulering vanuit de regering. Raadpleeg naar lokale en landelijke regels omtrent het wegdoen van krypton afval.

Xenon en water


Klik hier om terug te keren naar het periodiek systeem der elementen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved