Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Arseenvergiftiging

Arseenvergiftiging
Blauwalg infectie
Blauwe babyziekte
Bloedarmoede
Botulisme
Campylobacteriose
Cholera
Cryptosporiodiose
Diarree
Fluorose
Giardiasis
Guinese wormziekte
Hepatitis
Hersenontsteking
Knokkelkoorts
Loodvergiftiging
Malaria
Mijnworm
Olifantsziekte
Ondervoeding
Polio
Ringworm
Rivierblindheid
Schistomiasis
Schurft
Spoelworm
Trachoom
Tyfus
Veteranenziekte
Ziekte van Weil
Zweepworm

Arseenvergiftiging of arsenicose is een chronische ziekte die men oploopt door lange tijd water verontreinigd met arseen te drinken (tussen 5 en 20 jaar). De World Health Organization (WHO) hanteert een maximaal toelaatbare concentratie van 0,01 mg/L arseen in drinkwater.

Arseenvergiftiging heeft verschillende gezondheidseffecten tot gevolg, zoals huidkanker, blaaskanker, nier- en longziekten, bloedziekten, ewn mogelijk ook diabetes, hoge bloeddruk en voortplantingsproblemen.

Natuurlijke arseenverontreiniging vanuit veenafzettingen veroorzaakt problemen in verschillende landen, waaronder Argentinië, Bangladesh, Chili, China, India, Mexico, Thailand en de Verenigde Staten. De precieze omvang van het probleem is nog onduidelijk, vanwege de vertraagde gezondheidseffecten, slechte overdracht van informatie, en totale onwetendheid in sommige gemeenschappen.

Klik hier voor meer informatie over ziekten die door water worden verspreid, de ernst van het probleem, verspreiding en preventie.

Klik hier voor meer informatie over arsenicose in Bangladesh.

Bronnen
http://en.wikipedia.org/wiki/Arsenicosis
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/arsenocosis/en/
Foto
http://images.google.com/images?hl=en&lr=&rls=GGLD%2CGGLD%3A2005-12%2CGGLD%3Aen&q=arsenicosis

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved