Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Ziekte van Weil

Arseenvergiftiging
Blauwalg infectie
Blauwe babyziekte
Bloedarmoede
Botulisme
Campylobacteriose
Cholera
Cryptosporiodiose
Diarree
Fluorose
Giardiasis
Guinese wormziekte
Hepatitis
Hersenontsteking
Knokkelkoorts
Loodvergiftiging
Malaria
Mijnworm
Olifantsziekte
Ondervoeding
Polio
Ringworm
Rivierblindheid
Schistomiasis
Schurft
Spoelworm
Trachoom
Tyfus
Veteranenziekte
Ziekte van Weil
Zweepworm

De Ziekte van Weil is een infectieziekte die veel bij huisdieren voorkomt, vooral bij vee, varkens en honden. Het wordt veroorzaakt door spirocheten van het genus Leptospira. De belangrijkste kenmerken van de ziekte zijn koorts en geelzucht. De ziekte wordt overgedragen naar mensen door direct contact met de urine van besmette dieren, of door contact met een omgeving waarin besmette urine aanwezig is, zoals oppervlaktewater, de bodem en planten.

Bij mensen kent de ziekte een aantal symptomen, maar het is mogelijk dat geïnfecteerde personen geen symptomen hebben. Vanwege het grote aantal verschillende symptomen wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld. Dat leidt tot de registratie van een lager aantal zieken dan er in werkelijkheid zijn. Symptomen van de Ziekte van Weil zijn onder andere koorts, ernstige hoofdpijnen, rillingen, spierpijn, en overgeven. Verder kan men last hebben van geelzucht, rode ogen, maagpijn, diarree, en huiduitslag. Complicaties als meningitis, leververstoring, en ademhalingsproblemen kunnen optreden. In enkele gevallen kan men aan de ziekte overlijden.

De Ziekte van Weil komt over de hele wereld voor, zowel in stedelijke als landelijke gebieden, en zowel in gematigde als in tropische klimaten. Het aantal gevallen is niet erg goed gedocumenteerd. Het ligt waarschijnlijk ergens tussen de 0,1-1 per 100.000 in gematigde klimaten en op 10 of meer per 100.000 in tropische klimaten. Om verschillende redenen worden gevallen van de ziekte over het hoofd gezien of slecht gedocumenteerd in verschillende delen van de wereld.

Klik hier voor meer informatie over ziekten die door water worden verspreid, de ernst van het probleem, verspreiding en preventie.

Bronnen
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/leptospirosis/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/Leptospirosis
Foto
http://images.google.com/images?hl=en&rls=GGLD,GGLD:2005-12,GGLD:en&q=leptospirosis&spell=1

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved