Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Cholera

Arseenvergiftiging
Blauwalg infectie
Blauwe babyziekte
Bloedarmoede
Botulisme
Campylobacteriose
Cholera
Cryptosporiodiose
Diarree
Fluorose
Giardiasis
Guinese wormziekte
Hepatitis
Hersenontsteking
Knokkelkoorts
Loodvergiftiging
Malaria
Mijnworm
Olifantsziekte
Ondervoeding
Polio
Ringworm
Rivierblindheid
Schistomiasis
Schurft
Spoelworm
Trachoom
Tyfus
Veteranenziekte
Ziekte van Weil
Zweepworm

Cholera is een ziekte die accute diarree veroorzaakt, omdat de darmen geïnfecteerd zijn met de bacterie Vibrio cholerae. Iemand kan cholera oploen door het drinken van water of het eten van voedsel waarin de bacterie aanwezig is. De ziekte verspreidt zich snel in gebieden waar drinkwater en rioolwater onvoldoende behandeld wordt. De cholerabacterie kan ook aanwezig zijn in brakke rivieren en kustwateren.

Ongeveer 1 op de 20 mensen heeft weleens een ernstige ziekte gehad waarbij diarree, overgeven en krampen kwamen kijken. Snel verlies van vocht kan leiden tot uitdroging. Onbehandeld kan de ziekte binnen enkele uren tot de dood leiden.

De WHO omschreef in 2000 voor het eerst de oorzaken en dodelijke afloop van cholera, voor 27 landen in Afrika, en voor 9 landen in Oceanië. In datzelfde jaar deden zich zo'n 140.000 gevallen van de ziekte voor, waarvan 5,000 met dodelijke afloop. Tot 87% van de gevallen deden zich voor in Afrika.

Klik hier voor meer informatie over ziekten die door water worden verspreid, de ernst van het probleem, verspreiding en preventie.

Bronnen
http://en.wikipedia.org/wiki/Cholera
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/cholera/en/
Foto
http://www.mwra.state.ma.us/germs/cholera.htm

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved