Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Desinfectie van water

Wat is desinfectie?

Onder desinfectie verstaat men het doden, inactiveren of verwijderen van ziekteverwekkende organismen. De micro-organismen worden vernietigd of geïnactiveerd en kunnen niet meer groeien of zich voortplanten. Zou men micro-organismen niet verwijderen, dan worden mensen ziek van het drinken en gebruiken van het water.
Een proces dat verwant is aan desinfectie is sterilisatie. Bij sterilisatie worden echter alle micro-organismen gedood, zowel schadelijke als niet-schadelijke.

Middelen
Desinfectie kan plaatsvinden met behulp van fysische of chemische middelen. Deze middelen verwijderen ook organische verontreinigingen uit het water, waar micro-organismen zich mee voeden of in kunnen schuilen. Het is belangrijk dat desinfectiemiddelen niet alleen ziekteverwekkers doden, maar dat ze ook een residuaal effect hebben. Dit betekent dat ze langer in het water actief zijn. Een desinfectiemiddel moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er in het leidingnetwerk geen ziekteverwekkende micro-organismen het water kunnen besmetten.

Voor de chemische desinfectie van water kunnen de volgende chemische middelen worden gebruikt: chloor (Cl2), chloordioxide (ClO2), hypochloriet (OCl-), ozon (O3), de halogenen broom (Br2) en jood (I), broomchloride (BrCl), de metalen koper (Cu2+) en zilver (Ag+), kaliumpermangaat (KMNO4), fenol en fenolische verbindingen, alcoholen, zeep en detergenten, kwartaire ammoniumzouten, waterstofperoxide (H2O2) en verscheidene zuren en basen. Fysische middelen die gebruikt kunnen worden voor desinfectie, zijn Ultra Violet (UV) licht, elektronische straling, gammastraling, geluid en warmte.

Waar vindt desinfectie plaats?

De chemische inactivatie van microbiologische verontreinigingen die zich in natuurlijk of onbehandeld water bevinden is meestal een van de laatste stappen die genomen wordt om ziekteverwekkende micro-organismen in het drinkwater te elimineren of te reduceren. De combinatie van waterbehandelingsstappen (preoxidatie, coagulatie, bezinking, desinfectie en filtratie) zorgen ervoor dat het (drink)water dat geproduceerd wordt veilig is. Als extra maatregel wordt in een groot aantal landen aan het einde van het zuiveringsproces voor de tweede maal desinfectiemiddel aan het water toegevoegd om het water in het distributiesysteem te beschermen tegen microbiologische verontreinigingen. Vaak wordt hiervoor een ander desinfectiemiddel gebruikt dan het middel dat eerder voor desinfectie werd gebruikt. Het secundair desinfectiemiddel zorgt ervoor dat sommige micro-organismen zoals bacteriën niet in aantal toenemen in het water. Deze bacteriën kunnen na behandeling in het water achtergebleven zijn of via het terugspoelen van verontreinigd water (dat door leidingbreuken in aanraking is gekomen met grond(water)bacteriën) in het water terechtkomen.

Werking desinfectie

In het algemeen vindt desinfectie plaats omdat het desinfectiemiddel bij micro-organismen de celwand aantast, de celdoorlatendheid of het protoplasma verandert en enzymactiviteiten verstoort door de structuur van de enzymen te veranderen. Micro-organismen kunnen zich niet meer vermenigvuldigen en gaan dood. Oxiderende desinfectiemiddelen breken ook het organisch materiaal in het water af, waardoor micro-organismen geen voedsel meer hebben.

Meer weten over de desinfectie van water?:

Inleiding waterdesinfectie Noodzaak behandeling water Geschiedenis waterbehandeling

Drinkwaterbehandeling Nederland

Wat is water desinfectie? Noodzaak desinfectie van water Geschiedenis desinfectie Ziektes Voorwaarden voor desinfectie Factoren van invloed op desinfectie Regelgeving desinfectie drinkwater Nederland EU USA WHO

Zwembadbehandeling Zwembadverontreinigingen Zwembaddesinfectie Zwembaddesinfectie en gezondheid Zwembad regelgeving

Koeltorenwater Koeltorenverontreinigingen Koeltorendesinfectie Koeltorenregelgeving

Chemische desinfectiemiddelen Chloor Natriumhypochloriet Chlooramines Chloordioxide Koper-zilver ionisatie Waterstofperoxide Broom

Ontstaan desinfectiebijproducten Soorten desinfectiebijproducten Onderzoek gezondheidseffecten desinfectiebijproducten

Vergelijking desinfectiemiddelen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved