Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Water FAQ ( Veelgestelde Vragen)

De vraagbaak voor onderwerpen op het gebied van water

English Francais Deutsch Espanol

Water en Gezondheid FAQ

drinkwater l micro-organismen l zwemmen en gezondheid

Hoeveel water heeft een mens dagelijks nodig?

De dagelijkse behoefte aan water wordt voor het grootste gedeelte vervuld door te drinken. Men moet dagelijks minimaal tussen de 1,5 en 2 liter water drinken. Wanneer het erg warm is of wanneer men inspannend werk doet waarbij men veel zweet, is het beter om meer water te drinken. Voedsel dat een hoog vochtgehalte heeft, draagt ook bij aan het op peil houden van de hoeveelheid water in het lichaam. Mensen nemen gemiddeld per dag via het voedsel 1 liter water op.
De totale minimale hoeveelheid water die men dagelijks moet opnemen is 2,5 liter. Wanneer men genoeg water drinkt en genoeg waterrijk voedsel eet, is dat makkelijk te halen.
Het is meestal zo dat de hoeveelheid water die men drinkt bepaalt wordt door onze gewoontes en niet door onze dorst. Wanneer je dorst hebt, wijst dat er doorgaans op dat je niet genoeg water hebt gedronken. Het is beter om iets te drinken voordat je daadwerkelijk dorst krijgt.

Waarom moeten we zoveel water drinken?

Water is op zuurstof na de belangrijkste substantie voor de menselijke gezondheid. Water is een universeel oplosmiddel en transportmedium en vormt daarom de basis van alle biologische processen in het menselijk lichaam.
Water is vooral belangrijk voor het spijsverteringstelsel, omdat het bijdraagt aan de constante bevoorrading en export van producten en substanties. Het transport van voedingsstoffen kan alleen plaatsvinden door middel van een oplosmiddel. Water is het belangrijkste transportmedium van voedingsstoffen.
Water zorgt ook voor de warmteregulatie in ons lichaam. Voor mensen is het van levensbelang dat de lichaamstemperatuur op een standaardniveau blijft. Daarom moet men bijvoorbeeld zoveel water drinken als men koorts heeft. Water neemt warmte op en voert het door te zweten af.
Mensen kunnen 30 tot 40 dagen zonder voedsel, maar hooguit 3 dagen zonder water. Dit bewijst wel hoe belangrijk water voor mensen is.

Waardoor krijg je dorst?

Wanneer het menselijk lichaam water uitscheidt, geven de speekselklieren in de mond minder speeksel af. Hierdoor wordt de mond droger. Deze droogheid van de mond wordt ervaren als dorst.

Waarom kan je beter geen zeewater drinken?

Lang geleden leden een aantal mensen schipbreuk. Het was ze gelukt om zichzelf te redden en nu dreven ze op een vlot dat ze gemaakt hadden van houten planken van het schip die naar boven kwamen drijven. Ze hadden noch water noch voedsel en waren zo ver verwijderd van het vaste land, dat de kans klein was dat ze snel ontdekt en gered zouden worden.
Omdat ze zeer dorstig waren, werd het leven op het vlot na een aantal dagen bijzonder zwaar. Een aantal van hen begon uit wanhoop zeewater te drinken en stierven al snel an uitdroging.
Hoe was dat mogelijk terwijl ze water dronken? Het gebeurde omdat zeewater veel zout bevat. Wanneer zout in je lichaam terecht komt, absorbeert het water door middel van osmose. Hierdoor daalt het watergehalte in het lichaam en kun je ernstig uitdrogen.
Daarom kan men geen puur zeewater drinken en wordt het zout uit het water verwijderd gedurende het drinkwaterbereidingsproces.

Welke gevolgen hebben micro-organismen in het water voor de gezondheid?

Micro-organismen zijn de veroorzakers van veel gezondheidsproblemen die plaats kunnen vinden bij het drinken van besmet water. De Legionellabacterie bijvoorbeeld kan legionellosis veroorzaken, een longziekte, terwijl de parasiet cryptosporidium de veroorzaker is van darmziektes.
In de volgende tabel worden een aantal gezondheidsproblemen en hun oorzaken behandeld:

cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

Type organisme

Ziekte

Gezondheidseffecten

Bacterie

Typhoid koorts

Diarree, ernstig overgeven, vergrote milt, darmproblemen; dikwijls dodelijk als het niet wordt behandeld

Cholera

Diarree, ernstig overgeven, uitdroging; vaak dodelijk als het niet wordt behandeld

Bacteriële dysenterie

Diarree; zelden dodelijk behalve bij kinderen wanner ze niet behandeld worden

Enteritis

Zware buikpijn, misselijkheid, overgeven; zelden dodelijk

Virus

Besmettelijke Hepatitis

Koorts, zware hoofdpijn, gebrek aan eetlust, buikspierpijn, geelzucht, vergrote lever; zelden dodelijk, maar kan wel permanente leverschade veroorzaken

Parasitaire eencellige

Amoebische dysenterie

Zware diarree, hoofdpijn, buikspierpijn, rillingen, koorts; als het niet wordt behandeld, kan het leverzwelling, lever abces, darmperforatie en de dood tot gevolg hebben

Giardiase

Diarree, buikspierkrampen, flatulentie, oververmoeidheid

Parasitaire worm

Schistosomiase

Buikspierpijn, huiduitslag, bloedarmoede, chronische vermoeidheid, chronisch slechte gezondheid

Wat is Cryptosporidium?

Cryptosporidium is een parasiet die vooral wordt gevonden in meren en rivieren. Deze parasiet komt in het water terecht via het riool en dierlijke uitwerpselen. Het veroorzaakt cryptosporidiose, een darmziekte bij mensen die een verlaagd immuunsysteem hebben. Op dit moment controleren veel bedrijven maandelijks hun bronwater op de aanwezigheid van Cryptosporidium.Zijn er risico's verbonden aan hard water?

Voor het meeste gebruik, biedt hard water geen probleem. Hard water vormt ook geen gevaar voor de gezondheid. Maar in het huishouden het als het voor bepaalde handelingen gebruikt wordt, wel problemen geven: dit geldt bijvoorbeeld voor het wassen van kleren.
Hard water heeft een aantal negatieve effecten: zeep mengt niet goed met hard water en wanneer hard water wordt verwarmd, vormt er zich een kalkafzetting aan de binnenkant van de pijpleidingen, die op die manier verstopt kunnen raken. Daarnaast kunnen de mineralen in hard water bepaalde industriële processen ontregelen.

Klik hier voor informatie over algemene gezondheidseffecten van verontreinigingen op organismen en voor specifieke informatie over blauwalg

Voor meer informatie over gezondheid en zwemwaterkwaliteit verwijzen we u graag naar onze volgende pagina's:

http://www.lenntech.com/Nederlands-zwemwater.htm
http://www.lenntech.com/zwemwater-gezondheid.htm
http://www.lenntech.com/Noordzee-waterkwaliteit.htm
http://www.lenntech.com/artikel-bijdrage-riooloverstorten.htm
http://www.lenntech.com/fecale-bacteriën.htm

Zie ook onze uitgebreide Water Begrippenlijst

Of ga terug naar het FAQ water overzicht

Als u vragen heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved