Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling Lenntech Waterbehandeling en luchtbehandeling

Water weetjes en feiten

English

Feiten en triviale weetjes over verschillende onderwerpen op het gebied van water

Wist u dat...?

Over waterchemie en waterverplaatsingen:

1. Het grootste deel van het aardoppervlak bestaat uit water; er is veel meer water dan land.

2. Water kan niet alleen aan het oppervlak gevonden worden, maar ook in de grond en in de lucht.

3. Op dit moment is er evenveel water op aarde als toen de aarde werd gevormd. Het water dat uit uw kraan komt, zou wel eens moleculen kunnen bevatten die door een Neanderthaler zijn gedronken.....

4. De totale hoeveelheid water op aarde is de afgelopen twee miljard jaar hetzelfde gebleven.

5. Er zijn twee soorten water; zout en zoet water. Zout water bevat grote hoeveelheden zout, terwijl de concentratie opgeloste zouten in zoet water minder dan 1% is. Aleen zoet water kan worden gebruikt als drinkwater.

6. Water bestaat uit drie atomen, 2 waterstof en een zuurstofatoom, die door middel van elektrische ladingen aan elkaar verbonden zijn.

7. Het gewicht van een watermolecuul is afhankelijk van het aantal mol, omdat water 18 gram per mol weegt. In een mol zitten 6,023 x 1023 deeltjes.

8. Water verplaatst zich over de aarde in een waterkringloop. De waterkringloop heeft 5 onderdelen: verdamping, condensatie, neerslag, infiltratie en oppervlakte afvloei.

9. Over een periode van 100 jaar, bevindt een watermolecuul zich in verhouding 98 jaren in de oceaan, 20 maanden in de vorm van ijs, ongeveer 2 weken in meren en rivieren en minder dan een week in de atmosfeer.

10. Grondwater kan er een heel mensenleven over doen om zich 1 kilometer te verplaatsen.

11. Het grootste gedeelte van het water aan het aardoppervlak is permanent bevroren of zout.

12. Water reguleert de temperatuur van de aarde.

13. Water bevriest bij 0 graden Celcius.

14. Water verdampt bij honderd graden Celsius.

15. Water is de enige stof die op aarde in drie gedaanten gevonden kan worden: vast (ijs), vloeibaar (water) en gasvormig (waterdamp).

16. Als water van fase verandert, verandert het fysische uiterlijk als gevolg van het scheiden van de watermoleculen. In de vaste fase zitten de watermoleculen dicht op elkaar, terwijl ze in de gasvormige fase het verste van elkaar zitten. Hoe hoger de temperatuur is, hoe sneller de moleculen zich gaan bewegen.

17. Bevroren water is 9% lichter dan water, waardoor ijs op water drijft.

18. Een liter water weegt 1,01 kilogram.

19. Men hoeft niet zo veel te doen om water 'zout' te maken. Als eenduizendste (of meer) van het gewicht van water uit zout bestaat, wordt het water zoutachtig genoemd.

20. Zoutachtig water kan ontzout worden waarna het geschikt is om als drinkwater te gebruiken.

21. Wanneer water een hoop calcium en magnesium bevat, wordt het hard water genoemd. Hard water kan niet voor alle processen gebruikt worden waar water bij nodig is.

22. Om de waterkwaliteit te beoordelen, nemen gekwalificeerde instanties monsters die in laboratoria getest worden. De monsters worden op verschillende factoren getest, om te bepalen of ze aan de waterkwaliteitseisen voldoen.

23. Elk land heeft zijn eigen waterkwaliteitseisen die bepalen in welke mate er gezuiverd moet worden. Dit is ook afhankelijk van het doel waar het water voor gebruikt gaat worden.

Over water hoeveelheden:

1. Omdat oceanen zeer groot zijn en omdat er op aarde een aantal oceanen zijn, bevatten ze het grootste gedeelte van het water op aarde. Dit is 97% van de totale hoeveelheid, waarvan 2% bevroren is.

2. 80% van het water op aarde bestaat uit oppervlaktewater. De andere 20% bestaat of uit grondwater of uit atmosferische waterdamp.


3. Van al het water op aarde, bestaat slechts 2,5% uit zoet water. Zoet water bestaat uit grondwater (0,5%), of direct beschikbaar water in meren, beken en rivieren (0,01%).

4. Als al het water in de wereld in een literfles gestopt zou worden, zou al het beschikbare zoete water gelijk staan aan een lepel water.

5. Zo'n 90% van de wereldvoorraad zoet water ligt in Antarctica.

6. Minder dan 1% van de watervoorraad op aarde kan gebruikt worden als drinkwater.

7. De totale hoeveelheid water op aarde heeft een volume van 554 miljoen kubieke kilometer.
· 507 miljoen kubieke kilometer is zeewater.
· 14,5 miljoen kubieke kilometer is grondwater in watervoerende lagen.
· 11,3 miljoen kubieke kilometer is bevroren in ijskappen op de polen.
· 85300 kubieke kilometer water bevindt zich in meren en beken.
· 6400 kubieke kilometer water is atmosferisch vocht.
· 5470 kubieke kilometer water zit opgeslagen in de lichamen van levende wezens.

8. Ongeveer 66% van het menselijk lichaam bestaat uit water. Water bevindt zich in al onze organen en wordt door het hele lichaam getransporteerd om allerlei fysische functies te ondersteunen.

9. De totale hoeveelheid water in het lichaam van een volwassen mens is gemiddeld 37 liter.

10. Menselijke hersenen bestaan voor 75% uit water.

11. Menselijke botten bestaan voor 25% uit water.

12. Menselijk bloed bestaat voor 83% uit water.

13. 75% van een kip is water.

14. 80% van een ananas is water.

15. 95% van een tomaat is water.

16. 70% van een olifant is water.

17. De zon verdampt elke dag biljoenen tonnen water.

18. Een boom verdampt 265 liter water per dag.

19. Een hectare maïs verdampt per dag 15000 liter water.

20. Een druppelende kraan kan 75 liter water per dag verspillen.

Over water & gezondheid:

1. Een mens kan ongeveer een maand zonder voedsel leven, maar hooguit een week zonder water. Als een mens niet genoeg water opneemt, droogt hij uit.

2. Een mens moet per dag 2 liter water drinken om gezond te kunnen leven. In zijn hele leven drinkt een mens gemiddeld 75.000 liter water

3. Mensen kunnen geen zout water drinken.

4. Meer dan 2 miljard mensen op aarde hebben geen toegang tot veilig drinkwater.

5. Water reguleert de temperatuur van het menselijk lichaam. Wanneer je koorts hebt, is het goed om veel water te drinken.

6. Water verwijdert afvalstoffen uit het menselijk lichaam.

7. Het is niet goed om ongezuiverd water uit een meer of rivier te drinken, omdat het stoffen kan bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

8. Als je in een oud huis met loden waterleidingen leeft, kun je gezondheidsproblemen krijgen. Door de verwering van de leidingen kan er lood in het kraanwater terecht komen, waardoor je loodvergiftiging op kunt lopen.

9. In de Verenigde Staten wordt water gefluorideerd om tandproblemen te voorkomen. Helaas brengt deze toevoeging van fluor meer schade toe dan dat het goed doet.

10. Water verlaat de maag al vijf minuten nadat het gedronken is.

11. Wanneer water verontreinigd is met bacteriën en andere micro-organismen, kan het ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken.

12. In de meeste steden wordt drinkwater uit de kraan zo behandeld dat mensen geen ziektes als cholera en tyfus, die veroorzaakt worden door bacteriën en virussen die van nature in het drinkwater gevonden worden, kunnen krijgen.

Over watergebruik en het opslaan van water:

1. De menselijke consumptie van water neemt jaarlijks toe.

2. Amerikanen gebruiken gemiddels vijf keer zo veel water als Europeanen.

3. Mensen gebruiken dagelijks in totaal ongeveer 190 liter water.

4. Gemiddeld betaalt men 25 eurocent voor het dagelijks gebruik van water.

5. Tweederde van het huishoudelijk water wordt in de badkamer gebruikt.

6. Om het toilet door te spoelen gebruikt men tussen de 7,5 en 26,5 liter water.

7. Als men 5 minuten douchet, gebruikt men 95 tot 190 liter water.

8. Voor het tanden poetsen gebruikt men gemiddeld 5 liter water per dag.

9. In plaats van de kraan tijdens het tanden poetsen open te laten, kan men ook een glas met water vullen waar men na afloop de mond mee kan spoelen.

10. Een afwasmachine gebruikt 35 tot 45 liter water.

11. Het is beter om in de koelkast een fles met koud water te bewaren, dit scheelt tijd en water.

12. Baden kost minder water dan een douche, wanneer je je alleen in het bad dompelt in plaats van kort te douchen.

13. Gemiddeld geven mensen minder dan 1% van de totale uitgaven uit aan water, en de behandeling van water.

14. Minder dan 1% van het water dat door publieke waterdiensten wordt behandeld, wordt gebruikt om te drinken of te koken.

15. Gebotteld water kan 1000 keer duurder zijn dan kraanwater, terwijl het minder veilig kan zijn.

16. Tegenwoordig leven er minstens 400 miljoen mensen in regio's met ernstige water tekorten.

Over water vervuiling en hieraan gerelateerde problemen:

1. Mensen beïnvloeden in belangrijke mate de factoren die de waterkwaliteit bepalen, omdat ze hun afval in het water lozen en allerlei stoffen aan het water toevoegen, die hier van nature niet in aanwezig zijn. Er zijn nu al meer dan 70.000 waterverontreinigingen bekend.

2. Ongeveer 450 kubieke kilometer afvalwater wordt jaarlijks door rivieren en beken naar de kust vervoerd. Er is 6000 kubieke kilometer schoon, zoet water voor nodig om de verontreiniging te verwijderen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan tweederde van de totale hoeveelheid water die op aarde direct in rivieren en meren terecht komt.

3. Publieke watervoorzieningen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen verschillen per land. Een groot aantal van deze publieke watervoorzieningen leveren water dat van veel betere kwaliteit is dan waar de minimumeisen om vragen.

4. Vier liter benzine kan ongeveer 2,8 miljoen liter water vervuilen.

5. Grondwatervoorraden dienen ongeveer 80% van de bevolking, terwijl 4% van het bruikbare grondwater al verontreinigd is.

6. Er worden 12000 verschillende toxische chemische stoffen in de industrie gebruikt, en er worden jaarlijks meer dan 500 nieuwe chemicaliën gemaakt.

7. Er zijn 70000 verschillende waterverontreinigingen geïdentificeerd.

8. Iedere dag sterven er bijna 10000 kinderen jonger dan 5 jaar in Derde Wereld landen, als een gevolg van ziektes die ze hebben opgelopen door onzuiver water te drinken.

9. Tegenwoordig zijn er meer dan 100 verschillende eisen aan het water om te voldoen aan de drinkwaterkwaliteit.

10. De belangrijkste verontreinigingsbronnen worden in verband gebracht met het 'chemische tijdperk' van na de Tweede Wereldoorlog.

11. Wanneer men nu alle nieuwe verontreinigingsbronnen kon uitschakelen, zou, over 10 jaar, 98% van al het beschikbare grondwater vrij zijn van verontreiniging.

12. Een groot deel van de mensen moet minstens 3 uur lopen om water te halen.

13. Zoetwaterdieren sterven 5 keer sneller uit dan landdieren.

Over water als een grondstof:

1. Er is 5680 liter water nodig om een vat bier te produceren.

2. Het kost 450 liter water om een ei te produceren.

3. Om een kip te produceren, heeft men 44 liter water nodig.

4. Om een blik fruit of groente te produceren heeft men 35 liter water nodig.

5. Er is 25700 liter water nodig om een gezin van 4 personen een dag van voedsel te voorzien.

6. Er is 7000 liter water nodig om een vat ruwe olie te bewerken.

7. Om nieuwe auto's te produceren wordt 148.000 liter water per auto gebruikt.



Zie ook onze uitgebreide Waterbegrippenlijst

Zie voor meer specifieke informatie onze water FAQ's

Test uw kennis van water

Als u nog meer vragen heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen

Over Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 755 703
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved